Uppståndelsens kapell

Innanför den långa muren på södra sidan om Malmslättsvägen i anslutning till Linköpings centrala griftegårdar ligger Uppståndelsens kapell, uppfört 1936. Kapellet återinvigdes 1963 efter en omfattande om- och tillbyggnad. Det är byggt i funktionalistisk stil med generös takhöjd, rena vita väggar och har plats för 80 personer.