Uppståndelsens kapell

Bilder på uppståndelsens kapell interiör.

Uppståndelsens kapell ligger i omedelbar anslutning till Linköpings centrala griftegårdar. Det är en byggnad i funktionalistisk anda med generös takhöjd, rena vita väggar och plats för 80 personer. Skifferplattor på golv och mark binder samman kapellets inre och yttre rum.