S:t Hans kyrka

Kyrkan mitt i byn

Sankt Hans kyrka i Linköping är helgad åt aposteln Johannes och har också fått sitt namn av honom. Anledningen är enkel: den konstnärliga utsmyckningen i kyrkan är hämtad från aposteln Johannes' Uppenbarelses bok i Bibeln. "S:t Hans" är helt enkelt en kortare form för "S:t Johannes".

Kyrkan vill vara både vanlig och ovanlig, både jordisk och världslig, både himmelsk och evig. Det är en poäng att S:t Hans kyrka är som alla andra hus i Ekholmen, byggd samtidigt och av samma byggare, och samtidigt alldeles unik både i form och i innehåll. (Fullständig beskrivning finns i kyrkan.)

Hur kommer jag till S:t Hans?

Busslinjerna 5 och 14 i tätortstrafiken har hållplats vid Ekholmens Centrum. Till Centrum hör en stor bilparkering. Sett från busshållplatsen eller bilparkeringen ligger S:t Hans kyrka bakom det stora Centrumhuset. Här finns också gott om cykelvägar som leder rakt fram till kyrkan!