Ledningsgrupp

Ledningsgrupp i Linköpings Domkyrkopastorat är domprosten och förvaltningschefen.