Ledningsgrupp

Ledningsgrupp i Linköpings Domkyrkopastorat består av domprosten, förvaltningschefen och biträdande kyrkoherde.