En fossilfri fordonspark

Hela fordonsparken på våra griftegårdar, även tunga fordon och maskiner, drivs helt fossilfritt.

Idag drivs hela fordonsparken inom Linköpings domkyrkopastorat helt fossilfritt, genom att Linköpings griftegårdar, förutom de satsningar som tidigare gjorts på el och biogas, nu även gått över till biodrivmedlet HVO för griftegårdens tunga fordon och maskiner.

Våra olika bränslen

HVO – Syntetisk diesel

HVO är ett klimatsmart och ekonomiskt alternativ till fossil diesel. Den HVO som vi använder är 100% förnybar. HVO är en syntetisk diesel som framställs genom hydrering av växt och djurfetter. HVO är ett bränsle för alla typer av dieselmotorer och är ur användningssynpunkt identiskt med fossil diesel. HVO är mindre giftigt än fossil diesel och utsläppen är betydligt lägre.

Biogas

Biogas är ett fordonsbränsle som är 100% förnybart och lokalproducerat av organiskt material. Principen vid biogasproduktion är densamma som i naturen, när växter och annat organiskt material bryts ner. När biogas används i stället för bensin minskar utsläppen och användningen av fossil olja. Eftersom biogas bildas under en naturlig nedbrytningsprocess av biologiskt material, är den till skillnad från bensin och diesel en förnybar energikälla som ingår i naturens kretslopp.

El

Det finns inga bilar som är ”bra” för miljön, men elbilar har en väldigt låg klimatpåverkan jämfört med andra fordon.