Gymnasiekonfirmation

Det här är en konfirmandgrupp för dig som går på gymnasiet men av någon anledning inte blev konfirmerad i ”8:an”.

Från stad till stad

Världen är helt fantastisk! Men den är också oroväckande. Vi lever med klimathot, pandemi, hungersnöd, orättvisor, militära stormakter och krig. Vi är också en del av en värld full av godhet, medmänsklighet och engagemang för en trygg, hoppfull och inspirerande framtid. I gymnasiekonfirmationsgruppen har vi extra fokus på dessa frågor och de frågor du själv söker svar på om liv, tro och annat viktigt mellan himmel och stad.

Gruppen är till för dig som går på gymnasiet men av någon anledning inte blev konfirmerad i ”8:an”. Vi ses ungefär var tredje torsdag (start 23 sept) i S:t Lars kyrka, mitt i city och åker på två stadsresor med övernattningar under året.

Kontakt: Frida Carlsson 0761-35 84 60
frida.carlsson@svenskakyrkan.se