Gymnasiekonfirmation

Gymnasiekonfirmation 2023

Går du på gymnasiet och vill konfirmeras? Då är det här gruppen för dig! Vi ses i en mindre grupp och lär känna varandra, kyrkan och kristen tro. Vi utgår från gruppens egna frågor och erfarenheter.Gruppen träffas fem torsdagskvällar på hösten och fem på våren. Kvällarna innehåller samtal om den värld vi lever i och de existentiella frågor som vi alla har.