Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vad är Ung Musikplats?

Ung Musikplats är vårt svar på frågan hur vi långsiktigt ger förutsättningar för ett ungt och levande musikliv i kyrkan.

Här finns verktyg för att lägga upp en studieplan (ryggsäck), ge barnen musikalisk bildning (musikteori), bygga hållbart för gemenskap med barn och familj (kapprum) och ge unga utrymme att växa med ansvar.

Varför ska vi satsa på de ungas musicerande?

Musiken har många vägar in i människan. Den är fysisk samtidigt som den uttrycker och talar med våra känslor. Musiken är allas och finns i vår vardag. Den är både komplex och enkel. Forskning visar att musicerandet utvecklar andra förmågor, musicerande barn presterar bättre i skolan än jämförelsegruppen. Musicerande leder också till ökad kroppskännedom, perception och fokusförmåga. 

Läs till exempel artikeln ”Musik gör barn lite smartare” från Aftonbladet:

I musikverksamheten är det vanligt med relationer över många år. Här om någonstans lönar det sig att jobba långsiktigt. Här finns kyrkans framtid och dess NU. Söndagens högmässa fylld av sjungande barn och orgelelever som spelar är i sig en belöning. Samtidigt är det en investering i framtidens kyrka och kan ge verkan genom de unga musikernas hela liv. Musikverksamheten är en källa till långsiktig rekrytering – i våra arbetslag finns många som börjat sin kyrkliga bana i barnkören eller som orgelelever. Med största sannolikhet finns våra blivande kollegor och kyrkligt engagerade i våra verksamheter om vi arbetar kvalitativt med dessa.

Arbetet med barn och unga behöver kvalité, tid och resurser. Långsiktighet och höga förväntningar är grundförutsättningar. Utdelningen är stor idag och i framtiden.

Bakgrund till Ung Musikplats

Alexandra Pilakouris och Lovisa Kronstrand Alinder har drivit projektet Ung Musikplats under läsåret 2018-2019 på uppdrag av Linköpings domkyrkopastorats kyrkoråd. Hösten 2017 var rätt tidpunkt för att inleda ett fördjupat arbete kring barns och ungas musicerande i Linköpings domkyrkopastorat. I hela det samlade kyrkomusikerkollegiet fanns nybyggaranda och hos ledning och kyrkoråd en insikt om att musikverksamhet är församlingsbyggande. Alexandra hade nyss flyttat till stan och på pastoratsnivå startat Musikskolan med orgelundervisning med stor framgång. Lovisa hade, 5 år in i Linköpings Gosskörs historia, fått tag i långa tankar om teorimetodik och familjenätverkande samt vad det ger att få vara ett arbetslag i en musikalisk satsning på barn och unga. Efter förarbete tillsammans med domkyrkoorganist Sara Michelin och Bo Ingelberg, organist i S:t Lars församling, fick kyrkorådet en lägesbeskrivning som innehöll en vision om ”Ett levande och ungt musikliv i kyrkan”. Kyrkorådet visade intresse och ett drygt halvår senare antogs projektet Ung Musikplats och det beslutades om deltidsledigheter för Lovisa och Alexandra under ett läsårs tid. 

Projektåret har vi ägnat åt studiebesök med auskultation och intervjuer, inventering, kurser, litteraturstudier, förankring och insamling av idéer och åsikter. Vi har också auskulterat i varandras verksamheter, reflekterat tillsammans och hjälpt varandra att få syn på saker. Vi är båda positivt överraskade över hur givande det är att på ett strukturerat sätt dela erfarenheter med en kollega med liknande men inte samma kompetens och erfarenhet.

I projektets efterföljd finns hemsidan och ett externt kursutbud. I oktober 2019 fattade kyrkorådet beslutet att Ung Musikplats ska implementeras i Linköpings domkyrkopastorat. Följ utvecklingen av vår barn- och ungdomsmusikverksamhet! Får den uttalade inriktningen och satsningen effekt?