Bokcafe

Litteratur om Domkyrkan

Litteratur med anknytning till Linköpings domkyrka (ett urval)

Cnattingius, Bengt; Edenheim, Ralf; Ljungsted t, Sune; Ullen, Marian, (1987): Linköpings domkyrka II Planscher, Riksantikvarieämbetet och kungliga vitterhets  historie- och antikvitetsakademien; Almqvist &Wiksell International

Eckerdal, Anders;  Fredrikson, Mats; Lindqvist, Gunnar; Linge, Sverker; Sällberg,Jonas,(2001) Katedralen i Linköping, Carlssons

Källström,  Hanna.  (2011): Domkyrkan som andaktsmi!jo· under senmedeltiden, Linköping och Lund, Artos &Norma  bokförlag

Lindqvist,  Gunnar, (2005) Förskönande av Linköpings domkyrka, Linköpings domkyrkas  förlag

Lindqvist,  Gunnar, (1998): Mariafönstren i Linkopings domkyrka, Risbergska fonden och Carlssons  Bokförlag

Nisbeth, Åke; Estham, Inger, (2001): Linköpings domkyrka, inredning och inventarier,  Linköpings domkyrkas förlag

Nyström Tagesson, Eva, rapportansvarig, (2011): Linköpings domkyrka Triumfkrucifix,  Konserveringsrapport, Östergötlands museum

Pettersson, Nils-Erik,( 2001): Domkyrkan berättar, Akademien  för kyrka och kultur i Linköpings  stift

Sjögren Nordgren, Monica,( 2012): Sankta Anna, Jesu mormor.  (ett kapitel om Kaisa Melantons Mariagobeläng)

Svanberg, Jan, (1983): Medeltida byggmästare, Carmina

Svemeus, Gösta,  (1978): Epokens bild, Henrik Sörensens altarmålningar i Linköpings domkyrka, Berglings Lund

Sörensen, Sven Oluf, (2003): Sören, Henrik Sörensens liv og kunst,  Andresen & Butenschön

Tagesson,  Göran,  (2002): Biskop och stad - aspekter  av urbanisering och sooiala rum i medeltidens Linköping, Almqvist & Wiksell International

Österlin,  Lars, (1999): Upptäckter i Linköpings domkyrka, Linköpings domkyrkoförsamling

Kyrka i bruk. Östergötland 1996.(ett kapitel om predikstolen)