Linköpings Gosskörs Vänner

Linköpings Gosskörs Vänner är gosskörens föräldraförening och har till syfte att praktiskt och ekonomiskt stödja Linköpings Gosskörs verksamhet.

Föreningen arbetar med att på olika sätt stötta kören i det dagliga arbetet. Praktiskt genom att hjälpa till med praktiska göromål vid gudstjänster och konserter, ordna fika vid framträdanden och repetition, tillsammans med körledarna ansvara för körklädsel. Vidare finns en resegrupp som tillsammans med körledarna jobbar med körens resor.

Att stötta gosskören ekonomiskt är föreningens andra huvuduppgift och detta görs bland annat genom medlemsavgifter, olika typer av insamlingar och försäljningar samt ett aktivt arbete med att söka sponsorer och andra typer av bidrag.

Vårdnadshavarna till aktiva gosskorister i alla körens grupper och myndiga korister samt körledarna erbjuds medlemskap i föreningen under verksamhetsåret. Medlemskapet förnyas automatiskt så länge gosskoristen fortfarande är aktiv. Andra intresserade är välkommen att ansöka om medlemskap hos föreningens styrelse som kan godkänna medlemskap. Till hedersmedlem kan styrelsen utse person som på något sätt bidragit eller visat aktivt intresse för att bidra till föreningens verksamhet.

Linköpings gosskörs vänner finns med vid terminens första möten med nya föräldrar för att berätta om verksamheten.

Styrelsen kan nås via styrelsen@linkopingsgosskor.se

Bankgironummer: 177-3571

Organisationsnummer: 802471-9653

Sponsra kören

Vill du stödja Linköpings Gosskörs verksamhet?

Stöd Linköpings Gosskör genom att swisha ditt bidrag till 123 532 65 09 (Linköpings Gosskörs Vänner). Dina pengar går oavkortat till att stödja körens verksamhet via Linköpings Gosskörs Vänner!

Vill ditt företag sponsra kören? Kontakta: ledare@linkopingsgosskor.se