Meny

Ungdom

Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet

I församlingen arbetar vi på olika sätt med att ge ungdomar plats att växa som människor och upptäcka tron på Jesus Kristus. I konfirmations- och/eller ungdomsgruppen samlas många ungdomar i församlingen.