Ungdom

Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet

I församlingen arbetar vi på olika sätt med att ge ungdomar plats att växa som människor och upptäcka tron på Jesus Kristus. I konfirmations- och/eller ungdomsgruppen samlas många ungdomar i församlingen.

Konfirmation i Linköping

Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand i Linköping!

Ungdomsgrupp i Landeryd

Växer vidare tillsammans

Vill du sjunga i kör?

LANDERYDS UNGDOMSKÖR

(ÅK 7 OCH UPPÅT)
Måndagar 17.00-18.00 i Hackeforsgården

Kontakt: Susanne Edlund, 013-30 38 15, susanne.edlund@svenskakyrkan.se