Ung Musikplats

Ung Musikplats är ett helhetsgrepp kring arbetet med musicerande barn och unga i Svenska kyrkan.

Vilka är vi?

Alexandra Pilakouris och Lovisa Kronstrand Alinder har drivit projektet Ung Musikplats under läsåret 2018-2019 på uppdrag av Linköpings domkyrkopastorats kyrkoråd.

Vad är Ung Musikplats?

Ung Musikplats är ett helhetsgrepp kring arbetet med musicerande barn och unga i Svenska kyrkan. Det är vårt svar på frågan hur vi långsiktigt ger förutsättningar för ett ungt och levande musikliv i kyrkan.

Verktygslåda

Välkommen till vår verktygslåda! Här finns metoder och tips om praktisk musikteoriundervisning, moment i orgellektioner, relationsbygge och mycket annat.

Kurser och länkar

Här finns vårt kursutbud i kölvattnet på Ung Musikplats. Kontakta oss för mer information. Flera av kurserna går att boka till annan ort än Linköping.