Foto: Mark Olson

Musikverksamheten i Domkyrkoförsamlingen

KÖRER OCH ENSEMBLER 

Lilla kören 

4 -5 år
Onsdagar 17.00-17.45
Drop-in  från 16.00
Körledare: Eva Karlsson

Diamanterna

6 år - åk 1
Torsdagar 17.00-17.45 
Drop-in och frukt från 16.30
Körledare: Jenni Skogsfors och Eva Karlsson

Happy Voice

åk 2- åk 3
Tisdagar 16.45-17.45 
Drop in-fika från 15.30
Körledare: Jenni Skogsfors och Helena Ritzén

Vox

åk 4- åk 6
Måndagar 16.15-17.45 
Drop in-fika från 14.30
Körledare: Annelie Eriksson och Jenni Skogsfors.

Exaudi

13-25 år
Måndagar 18.00-19.30 

Drop in-fika 14.30
Körledare: Annelie Eriksson

Domkyrkokören

25-70 år. Bred repertoar med tonvikt på klassisk kyrkomusik.
Måndagar 19.00-21.15 
Körledare: Marie-Louise Beckman
http://domkyrkokoren.linkopingsdomkyrka.se/ 

Domkyrkans Kammarkör

Avancerad nivå. Bred repertoar med tonvikt på klassisk kyrkomusik.
Tisdagar 19.00-21.30
Körledare: Marie-Louise Beckman
http://kammarkoren.linkopingsdomkyrka.se

Daylight

Kör för daglediga. En öppen och tillåtande sånggemenskap där alla är välkomna!
Torsdagar 11.00-12.30
Körledare: Sara Michelin

Mångfaldskören

En kör där musiken bygger broar över språk- och kulturgränser.  
Alla är välkomna! Barn välkomna i vuxens sällskap.
Övar 10 ggr/termin
Torsdagar 18.30–20.00
Körledare: Jenni Skogsfors och Helena Ritzén

Projektkörer/Ensembler

Tillfälliga projektkörer uppstår lite nu och då under året. Ofta ses man bara på tre övningar innan framträdandet. Goda förkunskaper krävs. 
Körledare: Alexandra Pilakouris och Helena Ritzén

Alla övar i Domkyrkans församlingshem,
det stora vita huset i Domkyrkoparken (nedanför Stadshuset).

 

KÖRLEDARNA:

Marie-Louise Beckman 013 – 30 37 12, 0730-75 28 22
marie-louise.beckman@svenskakyrkan.se

Annelie Eriksson 013-30 35 88, 0730-56 05 44
annelie.eriksson@svenskakyrkan.se

Eva Karlsson  013–30 37 27
eva.karlsson1@svenskakyrkan.se

Sara Michelin 013–30 37 11, 0704-34 81 40 
sara.michelin@svenskakyrkan.se

Alexandra Pilakouris 013-30 37 13, 072-584 73 49
alexandra.pilakouris@svenskakyrkan.se

Helena Ritzén 013-30 37 14
helena.ritzen@svenskakyrkan.se

Jenni Skogsfors 013-30 37 15, 070-230 89 20
jenni.skogsfors@svenskakyrkan.se

Köksföreståndare (drop in-fika)
Erik Ganestål, 013- 30 37 19

 

ORKESTER/ENSEMBLE

Östgöta Barock

För dig som vill spela barockmusik på barockinstrument.
Tisdagar kl 19.00-21.30 

Domkyrkans kammarorkester

Stråkmusik från 1700-tal till nutid.
Torsdagar 19.00- 21.30 

Egna instrumentalkonserter, men även samverkan med blåsare och församlingens körer. 

Orkestrarna övar i Domkyrkans församlingshem.

Kapellmästare Torbjörn Köhl, 013 - 30 37 16, 070 681 02 46 
torbjorn.kohl@svenskakyrkan.se

 

ATT SJUNGA I KÖR I LINKÖPINGS DOMKYRKOFÖRSAMLING


Välkommen att var med i någon av körerna i Linköpings domkyrkoförsamling!
Varje vecka träffas här fler än 300 körsångare från 4 års ålder och uppåt.

Att vara körsångare i Linköpings domkyrkoförsamling innebär ett helhjärtat engagemang för att vi tillsammans ska kunna nå körernas mål. Körlivet är oumbärligt för kyrkan och att sjunga i gudstjänsten är körernas viktigaste uppgift. Körerna gör också konserter, oratorier och musikaler av olika slag.

Som körsångare i Linköpings domkyrkoförsamling kommer du att få musikaliska upplevelser för livet samtidigt som du utvecklas som körsångare. Kören är också en mötesplats där du får nya vänner och ett sammanhang att vara i.
I församlingen ligger också Sjukhuskyrkan liksom flera vård- och servicebostäder. Oavsett vilken kör du sjunger i är du en del av Domkyrkoförsamlingens tro och liv. Här får du vara med om unika musikaliska utmaningar och upplevelser så som att sjunga i Domkyrkans högmässa, medverka i konserter vid de stora högtiderna eller uruppföra nyskriven musik.  Församlingens anställda musiker planerar terminerna tillsammans vilket gör att körerna ofta och gärna samarbetar. Att musicera över generations- och genregränser skapar nyfikenhet och öppenhet och ger oväntade musikaliska möjligheter!

Alla körerna i Domkyrko är blandade körer.
Det är Domkyrkokören på bilden överst på den här sidan, med körledare Marie-Louise Beckman och körens kaplan Madeleine Nordell.

Välkommen att höra av dig till någon av oss körledare för att få veta mer!