Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Musik i Domkyrkoförsamlingen

Körer, orkester och vårens konserter

Folder: Domkyrkans konserter våren 2019

KÖRER OCH ENSEMBLER I LINKÖPINGS DOMKYRKOFÖRSAMLING

I Linköpings domkyrkoförsamling finns både körer och orkestrar/ensembler.
Här kan du läsa mer om dem.

ATT SJUNGA I KÖR I LINKÖPINGS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Välkommen till körerna i Linköpings domkyrkoförsamling. Varje vecka träffas här fler än 300 körsångare från 4 års ålder och uppåt.

Att vara körsångare i Linköpings domkyrkoförsamling innebär ett helhjärtat engagemang för att vi tillsammans ska kunna nå körernas mål. Körlivet är oumbärligt för kyrkan och att sjunga i gudstjänsten är körernas viktigaste uppgift. Körerna gör också konserter, oratorier och musikaler av olika slag. Som körsångare i Linköpings domkyrkoförsamling kommer du att få musikaliska upplevelser för livet samtidigt som du utvecklas som körsångare. Kören är också en mötesplats där du får nya vänner och ett sammanhang att vara i.

Kyrkorummen i Linköpings domkyrkoförsamling erbjuder vitt skilda möjligheter för musicerande. Här finns domkyrkan - den mäktiga katedralen, samt Tomaskyrkan - ett litet kyrkorum, perfekt för mindre ensembler och kammarmusicerande.

I församlingen ligger också Sjukhuskyrkan liksom flera vård- och servicebostäder.

Oavsett vilken kör du sjunger i är du en del av Domkyrkoförsamlingens tro och liv. Här får du vara med om unika musikaliska utmaningar och upplevelser så som att sjunga i domkyrkans högmässa, medverka i konserter vid de stora högtiderna eller uruppföra nyskriven musik.  Församlingens anställda musiker planerar terminerna tillsammans vilket gör att körerna ofta och gärna samarbetar. Att musicera över generations- och genregränser skapar nyfikenhet och öppenhet och ger oväntade musikaliska möjligheter!

Välkommen att höra av dig till någon av oss körledare för att få veta mer.

KÖRER I LINKÖPINGS DOMKYRKOFÖRSAMLING:
Alla körerna är blandade (för både tjejer och killar) förutom manskören Vox Hermanni

Lilla kören, 4 - 5 år
Onsdagar kl 17.00 - 17.45 i Gamla domprostgården
Körledare: Eva Karlsson

Diamanterna, 6 - 8 år
Torsdagar kl 17.00 - 17.45 i Gamla domprostgården
Körledare: Helena Ritzén

Happy Voice, 9 - 11 år i Tomaskyrkan
Tisdagar kl 15.45  - 16.45
Mellis finns från kl 14.00
Körledare: Helena Ritzén

Vox, 12 - 15 år i Gamla domprostgården
Måndagar kl 16.30-17.45
Drop-infika från kl 15.30
Körledare: Sara Michelin

Exaudi, 16 - 25 år i Gamla domprostgården
Måndagar  kl 18.00-19.30
Körledare: Sara Michelin

Accentus - bred repertoar med modern inriktning, 25 - 55 år.
Onsdagar kl 18.45 - 21.15 i Tomaskyrkan
Körledare: Alexandra Pilakouris

 

Domkyrkokören - bred repertoar med tonvikt på klassisk kyrkomusik, 25 - 70 år.
Måndagar kl 19.00 - 21.15 i Domkyrkans församlingshem
Körledare: Marie-Louise Beckman
http://domkyrkokoren.linkopingsdomkyrka.se/ 

Domkyrkans Kammarkör - bred repertoar med tonvikt på klassisk kyrkomusik, avancerad nivå. 
Tisdagar kl 19.00 - 21.30 i Domkyrkans församlingshem
Körledare: Marie-Louise Beckman
http://kammarkoren.linkopingsdomkyrka.se

Daylight - Kör för daglediga. En öppen och tillåtande sånggemenskap - alla är välkomna!
Torsdagar kl 11.00 - 12.30 i Domkyrkans församlingshem
Körledare: Bodil Söderberg

Mångfaldskören – En kör där musiken bygger broar över språk- och kulturgränser.  Alla är välkomna! Barn välkomna i vuxens sällskap.
Övar 10 ggr/termin
Torsdagar 18.30 – 20.00 i Tomaskyrkan
Körledare: Helena Ritzén och Jenni Skogsfors

Vox Hermanni – Gregorianik och manskörrepertoar vid 3 högmässor/termin
Tisdagar i veckan innan högmässan kl 18.30 - 20.00 i Domkyrkan
Körledare: Sara Michelin

Ibland bildar vi projektkörer med olika inriktningar. Håll utkik på vår hemsida eller kontakta någon av körledarna.

KÖRLEDARNA:

Eva Karlsson  013–30 37 27
eva.karlsson1@svenskakyrkan.se

Helena Ritzén 013- 30 37 14
helena.ritzen@svenskakyrkan.se

Sara Michelin 013–30 37 11, 0704–34 81 40
sara.michelin@svenskakyrkan.se

Alexandra Pilakouris 013 – 30 37 13, 0708–20 85 83 Tjänstledig!
alexandra.pilakouris@svenskakyrkan.se

Marie-Louise Beckman 013 – 30 37 12, 0730–75 28 22
marie-louise.beckman@svenskakyrkan.se

Bodil Söderberg 070 614 71 62, 010-103 34 92
bodil.soderberg@svenskakyrkan.se

Jenni Skogsfors 013 - 30 37 15, 070–603 34 24
jenni@skogsfors.net

ORKESTER/ENSEMBLE

Östgöta Barock – för dig som vill spela barockmusik på barockinstrument. Tisdagar kl 18:45-21:00 i Domkyrkan.

Domkyrkans kammarorkester – stråkmusik från 1600- 1900-tal. Torsdagar kl 19:00- 21:30 i Domkyrkans församlingshem.
http://kammarorkestern.linkopingsdomkyrka.se/ 

Egna instrumentalkonserter men även samverkan med blåsare och församlingens körer.

Kapellmästare Torbjörn Köhl, 013 - 30 37 16, 070-681 02 46. torbjorn.kohl@svenskakyrkan.se