Musikverksamhet i Domkyrkoförsamlingen

Alla körer och ensembler i Domkyrkoförsamlingen

KÖRER OCH ENSEMBLER I LINKÖPINGS DOMKYRKOFÖRSAMLING

I Linköpings domkyrkoförsamling finns både körer och orkestrar/ensembler.
Här kan du läsa mer om dem.

ATT SJUNGA I KÖR I LINKÖPINGS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Välkommen till körerna i Linköpings domkyrkoförsamling. Varje vecka träffas här fler än 300 körsångare från 4 års ålder och uppåt.

Att vara körsångare i Linköpings domkyrkoförsamling innebär ett helhjärtat engagemang för att vi tillsammans ska kunna nå körernas mål. Körlivet är oumbärligt för kyrkan och att sjunga i gudstjänsten är körernas viktigaste uppgift. Körerna gör också konserter, oratorier och musikaler av olika slag. Som körsångare i Linköpings domkyrkoförsamling kommer du att få musikaliska upplevelser för livet samtidigt som du utvecklas som körsångare. Kören är också en mötesplats där du får nya vänner och ett sammanhang att vara i.

I församlingen ligger också Sjukhuskyrkan liksom flera vård- och servicebostäder.

Oavsett vilken kör du sjunger i är du en del av Domkyrkoförsamlingens tro och liv. Här får du vara med om unika musikaliska utmaningar och upplevelser så som att sjunga i Domkyrkans högmässa, medverka i konserter vid de stora högtiderna eller uruppföra nyskriven musik.  Församlingens anställda musiker planerar terminerna tillsammans vilket gör att körerna ofta och gärna samarbetar. Att musicera över generations- och genregränser skapar nyfikenhet och öppenhet och ger oväntade musikaliska möjligheter!

Välkommen att höra av dig till någon av oss körledare för att få veta mer.

KÖRER I LINKÖPINGS DOMKYRKOFÖRSAMLING:
Alla körerna är blandade (för både tjejer och killar) förutom manskören Vox Hermanni

Lilla kören, 4 - 5 år
Onsdagar 17.00-17.45 i Församlingshemmet
Körledare: Eva Karlsson

Diamanterna, 6 år - åk 1
Torsdagar 17.00-17.45 i Församlingshemmet
Körledare: Jenni Skogsfors och Eva Karlsson

Happy Voice, åk 2-åk 3
Tisdagar 16.45-17.45 i Församlingshemmet
Drop-in-fika från 15.30
Körledare: Jenni Skogsfors och Helena Ritzén

Vox, Åk 4-åk 6
Måndagar 16.15-17.45 i Församlingshemmet
Drop-in-fika från 14.30
Körledare: Jenni Skogsfors och Annelie Eriksson

Exaudi (högstadiet och gymnasiet)
Måndagar 18.00-19.30 i Församlingshemmet
Drop in-fika 14.30
Körledare: Sara Michelin och Annelie Eriksson

Domkyrkokören - bred repertoar med tonvikt på klassisk kyrkomusik, 25-70 år.
Måndagar 19.00-21.15 i Församlingshemmet
Körledare: Marie-Louise Beckman
http://domkyrkokoren.linkopingsdomkyrka.se/ 

Domkyrkans Kammarkör - bred repertoar med tonvikt på klassisk kyrkomusik, avancerad nivå. 
Tisdagar 19.00-21.30 i Församlingshemmet
Körledare: Marie-Louise Beckman
http://kammarkoren.linkopingsdomkyrka.se

Daylight - Kör för daglediga. En öppen och tillåtande sånggemenskap där alla är välkomna!
Torsdagar 11.00-12.30 i Församlingshemmet
Körledare: Bodil Söderberg

Mångfaldskören – En kör där musiken bygger broar över språk- och kulturgränser.  Alla är välkomna! Barn välkomna i vuxens sällskap.
Övar 10 ggr/termin
Torsdagar 18.30–20.00 i Församlingshemmet
Körledare: Jenni Skogsfors

Vox Hermanni – Gregorianik och manskörrepertoar vid 3 högmässor/termin
Tisdagar i veckan innan högmässan 18.30-20.00 i Domkyrkan
Körledare: Sara Michelin

Ibland bildar vi projektkörer med olika inriktningar. Håll utkik på vår hemsida eller kontakta någon av körledarna.

KÖRLEDARNA:

Eva Karlsson  013–30 37 27
eva.karlsson1@svenskakyrkan.se

Sara Michelin 013–30 37 11, 0704-34 81 40
sara.michelin@svenskakyrkan.se

Alexandra Pilakouris 013 – 30 37 13, 0708-20 85 83
alexandra.pilakouris@svenskakyrkan.se

Marie-Louise Beckman 013 – 30 37 12, 0730-75 28 22
marie-louise.beckman@svenskakyrkan.se

Bodil Söderberg 070 614 71 62, 010-103 34 92
bodil.soderberg@svenskakyrkan.se

Jenni Skogsfors 013-30 37 15, 070-230 89 20
jenni.skogsfors@svenskakyrkan.se

Annelie Eriksson 013-30 35 88, 0730-56 05 44
annelie.eriksson@svenskakyrkan.se

ORKESTER/ENSEMBLE

Östgöta Barock – för dig som vill spela barockmusik på barockinstrument. Tisdagar kl 18:45-21:00 i Domkyrkan.

Domkyrkans kammarorkester – stråkmusik från 1600- 1900-tal.
Torsdagar 19.00- 21.30 i Församlingshemmet

Egna instrumentalkonserter men även samverkan med blåsare och församlingens körer.

Kapellmästare Torbjörn Köhl, 013 - 30 37 16, 070 681 02 46 
torbjorn.kohl@svenskakyrkan.se