Musikverksamhet i Domkyrkoförsamlingen

Körer, orkester och höstens konserter. I dagsläget vet vi inte hur det blir med konserter men vi uppdaterar löpande.

KÖRER OCH ENSEMBLER I LINKÖPINGS DOMKYRKOFÖRSAMLING

I Linköpings domkyrkoförsamling finns både körer och orkestrar/ensembler.
Här kan du läsa mer om dem.

ATT SJUNGA I KÖR I LINKÖPINGS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Välkommen till körerna i Linköpings domkyrkoförsamling. Varje vecka träffas här fler än 300 körsångare från 4 års ålder och uppåt.

Att vara körsångare i Linköpings domkyrkoförsamling innebär ett helhjärtat engagemang för att vi tillsammans ska kunna nå körernas mål. Körlivet är oumbärligt för kyrkan och att sjunga i gudstjänsten är körernas viktigaste uppgift. Körerna gör också konserter, oratorier och musikaler av olika slag. Som körsångare i Linköpings domkyrkoförsamling kommer du att få musikaliska upplevelser för livet samtidigt som du utvecklas som körsångare. Kören är också en mötesplats där du får nya vänner och ett sammanhang att vara i.

I församlingen ligger också Sjukhuskyrkan liksom flera vård- och servicebostäder.

Oavsett vilken kör du sjunger i är du en del av Domkyrkoförsamlingens tro och liv. Här får du vara med om unika musikaliska utmaningar och upplevelser så som att sjunga i Domkyrkans högmässa, medverka i konserter vid de stora högtiderna eller uruppföra nyskriven musik.  Församlingens anställda musiker planerar terminerna tillsammans vilket gör att körerna ofta och gärna samarbetar. Att musicera över generations- och genregränser skapar nyfikenhet och öppenhet och ger oväntade musikaliska möjligheter!

Välkommen att höra av dig till någon av oss körledare för att få veta mer.

KÖRER I LINKÖPINGS DOMKYRKOFÖRSAMLING:
Alla körerna är blandade (för både tjejer och killar) förutom manskören Vox Hermanni

Lilla kören, 4 - 5 år
Onsdagar kl 17.00 - 17.45 i Församlingshemmet
Körledare: Eva Karlsson

Diamanterna, 6 år - åk 1
Torsdagar kl 17.00 - 17.45 i Församlingshemmet
Körledare: Jenni Skogsfors och Eva Karlsson

Happy Voice, åk 2 - åk 6
Tisdagar kl 16.45  - 18.00 i Församlingshemmet
Drop-in-fika från kl 15.30
Körledare: Jenni Skogsfors och Elias Fergin

Vox, högstadiet och gymnasiet
Måndagar kl 16.45-18.00 i Församlingshemmet
Drop-in-fika från kl 15.30
Körledare: Elias Fergin

Exaudi (högstadiet och gymnasiet)
Mån 18.00-19.30 i Församlingshemmet
Drop in-fika 15.30
Körledare: Sara Michelin

Domkyrkokören - bred repertoar med tonvikt på klassisk kyrkomusik, 25 - 70 år.
Måndagar kl 19.00 - 21.15 i Församlingshemmet
Körledare: Marie-Louise Beckman
http://domkyrkokoren.linkopingsdomkyrka.se/ 

Domkyrkans Kammarkör - bred repertoar med tonvikt på klassisk kyrkomusik, avancerad nivå. 
Tisdagar kl 19.00 - 21.30 i Församlingshemmet
Körledare: Marie-Louise Beckman
http://kammarkoren.linkopingsdomkyrka.se

Daylight - Kör för daglediga. En öppen och tillåtande sånggemenskap där alla är välkomna!
Torsdagar kl 11.00 - 12.30 i Församlingshemmet
Körledare: Bodil Söderberg

Mångfaldskören – En kör där musiken bygger broar över språk- och kulturgränser.  Alla är välkomna! Barn välkomna i vuxens sällskap.
Övar 10 ggr/termin
Torsdagar 18.30 – 20.00 i Församlingshemmet
Körledare: Jenni Skogsfors

Vox Hermanni – Gregorianik och manskörrepertoar vid 3 högmässor/termin
Tisdagar i veckan innan högmässan kl 18.30 - 20.00 i Domkyrkan
Körledare: Sara Michelin

Ibland bildar vi projektkörer med olika inriktningar. Håll utkik på vår hemsida eller kontakta någon av körledarna.

KÖRLEDARNA:

Eva Karlsson  013–30 37 27
eva.karlsson1@svenskakyrkan.se

Sara Michelin 013–30 37 11, 070 434 81 40
sara.michelin@svenskakyrkan.se

Alexandra Pilakouris 013 – 30 37 13, 070 820 85 83
alexandra.pilakouris@svenskakyrkan.se

Marie-Louise Beckman 013 – 30 37 12, 073 075 28 22
marie-louise.beckman@svenskakyrkan.se

Bodil Söderberg 070 614 71 62, 010-103 34 92
bodil.soderberg@svenskakyrkan.se

Jenni Skogsfors 013-30 37 15, 070 230 89 20
jenni.skogsfors@svenskakyrkan.se

Elias Fergin 013-30 37 31, 073 047 79 63
elias.fergin@svenskakyrkan.se

 

ORKESTER/ENSEMBLE

Östgöta Barock – för dig som vill spela barockmusik på barockinstrument. Tisdagar kl 18:45-21:00 i Domkyrkan.

Domkyrkans kammarorkester – stråkmusik från 1600- 1900-tal.
Torsdagar kl 19:00- 21:30 i Församlingshemmet

Egna instrumentalkonserter men även samverkan med blåsare och församlingens körer.

Kapellmästare Torbjörn Köhl, 013 - 30 37 16, 070 681 02 46 
torbjorn.kohl@svenskakyrkan.se