Tips på moment i orgellektion

Vilka moment är bra att ha på orgellektionen för att eleven ska utvecklas

Uppvärmning av både händer och fötter
Eleven spelar något den kan bra
Uppföljning av läxan
Nytt moment/stycke
Öva med eleven
Fokus fötter (ur stycke/bit av melodi)
Samspel, sjung/spela ihop 
Instrumentkännedom
Improvisationsmoment
Notläsning (ny läxa eller annat)
Teorimoment – Music Mind Games, skalor, ackord
Sluta med något som går bra! 

 

Att visa eleven övningsmetodik på lektionen är förutsättningen för ett bra hemarbete. Gör i stället för att prata. Hur reder man egentligen ut en klurighet? Låt eleven prova metoder under lektionen. Lär eleven att öva långsamt, att börja på olika ställen. Ta hand och fot var för sig, höger hand med pedalen, vänster hand med pedalen, bara händer. Lär eleven att se form – början och slutet, och känna igen byggstenar.

Möt elevens intresse och hunger. Mata med repertoar. Låt det ibland slinka igenom något fel - välj vad du vill påpeka. Utveckling och intresse går i vågor, mata när tillfälle ges och stressa inte när det går trögt.