Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Våra förskolor

Svenska kyrkan i Linköpings Domkyrkopastorat driver tre förskolor: Himlaliv i Johannelunds församling, Pärlan i Skäggetorps församling och Ängeln i Linköpings Domkyrkoförsamling.

Förskolornas arbetssätt är projektorienterat och som ett led i att stärka barnens självkänsla och lärande dokumenteras verksamheten kontinuerligt. Vår pedagogik utgår från att alla människor är kompetenta, intelligenta och har en drivkraft att utforska världen. Vi tror på en pedagog som är aktivt nyfiken på barnen och deras tankar. Vi vill möta och arbeta med barns nyfikenhet och lust till lek och lärande. 

Med den värdegrund vår huvudman vilar sin verksamhet på, arbetar vi aktivt för barns rätt till andlig utveckling. Barnkonventionen artikel 27: "Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling."

Kontakt:

Pia Strömqvist

Pia Strömqvist

Rektor, Förskolan Himlaliv, Förskolan Ängeln, Förskolan Pärlan