Foto: Royne Mercurio

Förskolor

Svenska kyrkan i Linköpings Domkyrkopastorat driver tre förskolor: Himlaliv i Johannelunds församling, Pärlan i Skäggetorps församling och Ängeln i Linköpings Domkyrkoförsamling.

Förskolornas arbetssätt är projektorienterat och som ett led i att stärka barnens självkänsla och lärande dokumenteras verksamheten kontinuerligt. Vår pedagogik utgår från att alla människor är kompetenta, intelligenta och har en drivkraft att utforska världen. Vi tror på en pedagog som är aktivt nyfiken på barnen och deras tankar. Vi vill möta och arbeta med barns nyfikenhet och lust till lek och lärande. 

Med den värdegrund vår huvudman vilar sin verksamhet på, arbetar vi aktivt för barns rätt till andlig utveckling. Barnkonventionen artikel 27: "Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling."

Förskolan Himlaliv

Välkommen till förskolan Himlaliv. Förskolan drivs av Svenska kyrkan, Linköpings Domkyrkopastorat Johannelunds församling.

Förskolan Pärlan

Välkommen till förskolan Pärlan. Förskolan drivs av Svenska kyrkan, Linköpings Domkyrkopastorat, Skäggetorps församling.

Förskolan Ängeln

Välkommen till förskolan Ängeln. Förskolan drivs av Svenska kyrkan, Linköpings Domkyrkopastorat, Tannefors församling