Energi och hållbarhet

En viktig del av Linköpings domkyrkopastorats miljöarbete är installation av solceller samt energiåtervinning.

Solcellsanläggningar

I pastoratet finns idag tre solcellsanläggningar, en på taket på Skäggetorps kyrka, en på Fridtunagatan 2 samt en större solcellspark i Lilla Aska.

I Lilla Aska produceras drygt hälften av elförbrukningen för Linköpings krematorium, ekonomibyggnaderna och griftegården direkt från solcellsananläggningen. Den energi som inte förbrukas säljs in i elnätet och när produktionen inte räcker till köps elenergi tillbaka. Principen är densamma på dom övriga två anläggningarna men där är verksamheterna mer varierande i sin elkonsumtion.

Energiåtervinning vid kremering

Ett stort energiarbete som genomförs i Svenska kyrkan i Linköping är den värmeåtervinning som sker i krematoriet i Lilla Aska. För att genomföra en kremering krävs höga temperaturer, runt 1000 grader. De varma gasångorna och den upphettade luften kan inte släppas ut direkt utan måste genomgå ett antal renings- och nedkylningsprocesser. Det är i dessa processer som energi kan återvinnas, från den värme som skapades för att kunna genomföra kremeringen. Istället för att kyla ned luften och låta värmen gå förlorad används den för att hetta upp vatten. Vattnet skickas sedan till stora tankar och används för att värma upp griftegårdens lokaler. Tack vare ny teknik har förbrukningen av stödbränsle vid krematoriet halverats de senaste åren. Stödbränslet som används vid Linköpings krematorium består av 100% RME (rapsoljebaserat) och används för att värma upp ugnarna innan kremationerna.

Energi och hållbarhet – att dra sitt strå till stacken

Klimatfrågan är en av Sveriges och världens största framtidsfrågor idag. Hur ska vi kunna producera tillräckligt med energi på ett hållbart sätt för att tillgodose vårt samhälles behov? Det här är frågor som Gunnar Forsberg, griftegårds- och fastighetschef på kyrkoförvaltningen, arbetar med.

Fakta om Lilla Askas solcellsanläggning

  • 1 536 m² paneler med solceller är placerade på en yta som är 6 400 m².
  • Solceller beräknas producera 244 000 kwh/år vilket skulle räcka till ca 16 villor (15 000 kwh/år).
  • Anläggningen reducerar CO2 utsläpp med ca 83 ton/år (vilket motsvarar CO2 utsläpp från ca 30 mellanstora bil/år).

Fakta Skäggetorp kyrkas solcellsanläggning

  • 304 m² paneler med solceller.
  • Solceller beräknas producera 50 900 kwh/år.
  • Anläggningen reducerar CO2 utsläpp med ca 17,5 ton/år.

Fakta solcellsanläggningen på Fridtunagatan

  • 288 m² paneler med solceller.
  • Solceller beräknas producera 45 200 kwh/år.
  • Anläggningen reducerar CO2 utsläpp med ca 15,5 ton/år.