Foto: Magnus Aronsson / Ikon

Vigsel

Vigsel i Svenska kyrkan

En kyrklig vigsel är en symbolrik gudstjänst. I Guds och alla vittnens närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Vi ber Gud att välsigna vårt äktenskap och hjälpa oss igenom de svårigheter vi kommer att möta i livet. 

Kärlek handlar mer om att ge än om att få. Jag ger mig själv, hela mitt liv, utan förbehåll till en annan människa. Samtidigt får jag ta emot den jag gifter mig med. Jag och du blir vi - ett löfte för hela livet. 

I vigselgudstjänsten lovar de två att dela glädje och sorg i en livslång gemenskap och får ta emot Guds välsignelse. Förutom löftena om inbördes kärlek och trohet innehåller vigseln förbön för dem som gifter sig och ofta också sång och musik.

Vigseln är en gudstjänst. Det betyder att vi litar på att Gud är med oss i det som sker. Vigseln har en fast form, men det ges också möjlighet att välja musik, sång, psalmer och textläsningar. 

En symbolhandling

Vigselakten är en symbolhandling där vi som par lovar att vi vill älska och satsa helhjärtat på varandra hela livet. Med äktenskapet vill vi fästa vår gemenskap i något som är mer hållbart och pålitligt än våra flyktiga känslor. Vi ber att kärleken alltid ska finnas mellan oss i våra liv. Gud är kärleken och all kärlek har ytterst sitt ursprung i Gud.

Vigselsamtal

En tid före vigseln kommer varje vigselpar att träffa sin präst i ett enskilt vigselsamtal. Samtalet är en möjlighet för prästen och vigselparet att lära känna varandra. Man pratar om vad man har för förväntningar och går igenom ordningen. I vigselsamtalet bestäms också vilka psalmer som ska ingå. Det går även att diskutera andra musikönskemål med prästen, men ofta är det bra att kontakta kyrkomusikern om det finns särskilda önskemål.

Samtalet kan ske i hemmet eller i kyrkan. En kort tid innan vigseln brukar man också ha en genomgång i kyrkan för att gå igenom allting på plats. Det gör att alla är förberedda inför den stora dagen. 

Vill du boka vigsel?

Kontakta pastorsexpeditionen

Öppettider

10.00-12.00 och 13.00-15.00

Telefon: 013-30 35 50
linkoping.pastorsexpedition@svenskakyrkan.se

Besöksadress

Ågatan 40 i centrala Linköping

Frågor om vigsel

Hur personligt kan vi utforma vår vigsel? Hur funkar det att gifta sig utomlands? Finns det formella krav för att få gifta sig?

Närbild på två personer med vigselringar som håller hand.

Vigselgudstjänsten

Vigselgudstjänsten utformas i samråd mellan brudparet, prästen och en musiker. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och dess olika moment.

Om inspelad musik i kyrkan

När det gäller streamad eller nerladdad musik (tex Spotify, Itunes, Youtube mm) vid t ex förrättningar (dop, bröllop, begravning) så finns ingen tjänst som Svenska kyrkan kan använda då gudstjänster och förrättningar är offentliga. Spotify och iTunes är endast lagligt att framföra vid privata små tillställningar.

Vigselglädje i Landeryds kyrka

Landeryds församling har informationsträffar om vigsel för dom som går i giftastankar. Nawarat och Martin är ett av de par som nyligen besökte en informationsträff.