Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan är namnet på biståndsverksamheten inom Svenska kyrkan där det bedrivs utvecklingsarbete, utövas påverkan i internationella rättvisefrågor och utförs katastrofinsatser genom partners.

Vi kämpar tillsammans

Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Därför kämpar vi mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Tillsammans med tusentals engagerade, lokala kyrkor och gräsrotsrörelser för vi en kamp för liv.

Samma himmel – samma rättigheter

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds ser verkligheten olika ut. I vårt arbete för att uppnå en mer rättvis och human värld har vi identifierat kvinnors och flickors utsatta situation i stora delar av världen som en av de mest kritiska frågorna. Samtidigt är så många som 135 miljoner människor i akut behov av humanitärt stöd. Bakom varje siffra finns en människa.​

En styrka att vara kyrka

Som religiös aktör har vi ett unikt nätverk i samhällen där religiösa ledare har stort inflytande över människors liv och vardag. Det ger oss möjlighet att påverka kränkande normer och diskriminerande familjelagstiftning. Tillsammans med lokala krafter runt om i världen arbetar vi aktivt mot exempelvis könsstympning och barnäktenskap. Vi bryter tabun som rör genusrättvisa och sexualitet. Alla har rätt att äga sin kropp och framtid.

Vi tror på lokala krafter

Som humanitär aktör är vi snabbt på plats vid katastrofer tack vare samarbeten med partners världen över. Vi tror på styrkan i att stödja lokala krafter, vilka bäst känner kontexten och snabbt kan bedöma behoven. Vi prioriterar också förebyggande och långsiktigt utvecklingsarbete för att nå varaktig förändring och förhindra att människor tvingas fly.

När katastrofen är ett faktum

När krig, svält, våld och naturkatastrofer är ett faktum och slår sönder människors liv är det alltid högsta prioritet att rädda liv och lindra nöd. Det handlar om att säkra tillgång till mat, vatten och tak över huvudet. Men människor som drabbats av det otänkbara behöver också få känna värdighet och hopp. De behöver snabbt bli delaktiga i beslut och aktiviteter som rör deras liv och vardag. Därför satsar vi i det humanitära arbetet även på insatser som hjälper människor att resa sig starkare efter en katastrof, så kallat psykosocialt stöd.

Engagerade världen över

Act Svenska kyrkan har tusentals engagerade runt om i församlingar och stift, partners världen över och är medlem i ACT-alliansen, ett nätverk av kyrkor, gräsrotsrörelser och biståndsaktörer.  Det ger oss en enorm styrka när vi agerar. Tillsammans är vi starka. Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv!

Vill du engagera dig i Svenska kyrkans internationella arbete?

I de flesta församlingar i Linköpings domkyrkopastorat finns en internationell grupp och/eller ombud för Act Svenska kyrkan. Om du vill engagera dig i Svenska kyrkans internationella arbete i en församling så hittar du kontaktuppgifter till de olika församlingarna här.

Det finns fler sätt att engagera sig på. Läs mer här om hur du kan göra skillnad.

Läs mer om Act Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan - närvaro, öppenhet, hopp

Församlingar

Linköpings domkyrkopastorat består av nio församlingar.

Ryggar på tre personer på en scen. I publiken ser vi flera hundra åskådare.

Engagera dig internationellt

Vill du göra något handfast i kampen för en mer rättvis värld? Här kan du delta i påverkanskampanjer, åka på utbyte, bli ombud, bli Ageravolontär eller engagera dig på något annat sätt i din egen församling.