Foto: Royne Mercurio

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring är både en yttre och inre vandring.

Pilgrimsvandringar

Vill du diskutera och fundera över djupare frågor tillsammans i en gemenskap?

En pilgrimsled genom Linköping

Genom Linköping följs två pilgrimsleder åt, Birgittaleden och Klosterleden, som båda leder mot Vadstena. För den som vill prova på att pilgrimsvandra kan sträckan genom Linköping vara en lagom dagsvandring att börja med.