Pilgrimsvandring

Följ med på en pilgrimspromenad längs Stångån.

Pilgrimsvandringen har uppehåll 

Tisdagar 09.00 med start i s:t lars kyrka

Vandringen börjar med morgonbön i eller utanför S:t Lars kyrka och sen går vi en pilgrimsvandring vid Stångån. Vi gör några stopp med goda ord under vägen och vi samtalar om viktiga saker som livet och tron. Medtag eget fika. 

Kontakt: Frida Carlsson 013 303912

Catharina Helmersson

Catharina Helmersson

Linköpings domkyrkopastorat

Församlingsherde, Präst, Kontraktsprost, S:t Lars kyrka, S:t Lars församling