Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring är både en yttre och inre vandring.