Hållbar utveckling

Vi har bara en planet att bo på och vi måste hjälpas åt att ta hand om den.

Vårt miljöarbete

Svenska kyrkan är en del av en världsvid kyrka där vi tillsammans bär ansvar för att dela skapelsens gåvor på ett rättvist och hållbart sätt. En rättvis fördelning omfattar både dagens och kommande generationers behov. Ett hållbart samhälle förutsätter att vi hushållar med naturens resurser och skyddar ekosystemens livsbringande tjänster.

Global rättvisa

Att vi delar jorden med varandra betyder att vi har gemensamma resurser. En långsiktig och hållbar utveckling i det globala perspektivet förutsätter social, ekonomisk och miljömässig rättvisa. Det är grunden för fred på jorden.

Jordklotet.

Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.