Global rättvisa

Att vi delar jorden med varandra betyder att vi har gemensamma resurser. En långsiktig och hållbar utveckling i det globala perspektivet förutsätter social, ekonomisk och miljömässig rättvisa. Det är grunden för fred på jorden.

Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan är namnet på biståndsverksamheten inom Svenska kyrkan där det bedrivs utvecklingsarbete, utövas påverkan i internationella rättvisefrågor och utförs katastrofinsatser genom partners.

Svenska kyrkan och Fairtrade

Som medlem i Fairtrade i Sverige och delägare i Fairtrade AB har Svenska kyrkan varit med och byggt upp Fairtrade-rörelsen i Sverige sedan 1990-talet.