Projekt 2022/2023: Utforska matematiskt

Avdelningen Solen

Vi startade upp årets projekt genom att iordningställa miljöerna. Vi ville erbjuda barnen möjligheter att konstruera med olika material såsom klossar, PlusPlus, mosaik, Magnatiles, tågbana, Duplo och Lego. Vi tillförde även en gammal våg så att de kunde väga olika material. I miljön ville vi också att barnen skulle kunna undersöka och ”leka” matematik och därför har de haft tillgång till våg, tumstock, måttband och räknekort. I samlingarna ville vi utmana barnen genom ramsor, räkning, sånger, sagor och aktiviteter med matematiska teman. 

Det läroplansmål vi valt att fokusera på utöver det gemensamma målet är:
• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material 
och redskap. (Lpfö 18, s.14)

Under årets gång har barnen på olika sätt utmanats matematiskt. Vi ser att barnen på Solen genom lek med kastanjer och makaroner fått ny uppfattning kring volym och mängd. Barnen har lekt med kastanjer som de själva plockat och tagit in i vår lekmiljö. Kastanjerna var så många att barnen kunde utforska med hela kroppen - sitta i, simma i och doppa ansiktet i mängder av kastanjer. Kastanjerna blev också en del av rolleken. De blev mat, fordon att rulla i ramperna och godis som de bjudit kompisar och pedagoger på. För att utmana barnen ytterligare kring mängd, volym och mätning tillförde vi en stor mängd makaroner som färgades och lades i ett stort vattenbord. Där hade barnen deciliter-, matskedsmått och annat att ösa och hälla med.

Till lekmiljön tillförde vi sagor med matematiskt innehåll: Sagan om den lilla lilla gumman och Petter och hans fyra getter. Barnen har upplevt sagorna genom högläsning och genom lekmaterial - där de kunnat leka och återberätta sagorna för varandra. Vi ser att barnen klarar av att följa den röda tråden i berättelsen. De har god uppfattning om början, mitt och slut. Vi har även tittat på olika filmer om Sagan om den lilla lilla gumman, Petter och hans fyra getter och Lilla kotten får besök. Barnen har på så sätt fått erfara olika sätt att uppleva sagorna.

Barnen har också under året konstruerat banor och rutschkanor som de klättrat i, balanserat på och rullat nedför. Denna lek har funnits i vår innemiljö där de kunnat bygga med hjälp av River Stones, stolar och lekmadrasser. Utomhus i bygghörnan har barnen byggt balansbanor och rutschkanor med hjälp av plankor och trästockar. I denna lek ser vi att barnen har undersökt avstånd, hållbarhet, balans och sin egen kroppsuppfattning. Samarbetet mellan barnen har också varit en viktig del i konstruktionsleken.

Vi ser att barnen utvecklat sin förmåga att tänka strategiskt och planera. Vi har spelat många spel tillsammans där vi övat på att vänta på sin tur, följa regler, förstå tärningar och spelplaner. Spelet Colorama har utmanat barnen kring färg och form och inbjudit till spännande samtal kring skillnader och likheter. Stora lektärningar har funnits tillgängliga för barnen och de har använts på många olika sätt. Några barn har byggt in tärningarna i kuber med hjälp av magnetiskt konstruktionsmaterial. Vissa har räknat prickar medan andra lätt ser antal utan att räkna. Genom att ha tillgång till allt material kan barnen själva undersöka under hela dagen. Leken och lärandet går hand i hand. Vi ser att barnen nu lättare förstår turtagning.

I vår ateljé har barnen kunnat undersöka färg och ordning med hjälp av Grimms 
regnbåge och figurer. Vårt ljusbord ha inbjudit till att visuellt och taktilt undersöka former och färger där vi har tillfört transparenta klossar och platta geometriska former. Vi har skapat med hjälp av former och undersökt konstnärer och konst som också arbetat med detta t ex Picasso, Hilma af Klint och Piet Mondrian. Barnen ser nu mönster och former i vår omgivning och miljö och benämner det i samtal med varandra och med oss pedagoger. De räknar kompisarna inne på avdelningen, vilka som är lediga eller på förskolan. På så sätt ser vi ett förändrat kunnande kring matematik. Under årets gång ser vi att barnen utvecklat sin förmåga att konstruera samt kroppsuppfattning. Från att i höstas ha byggt plant, främst mönster, så konstruerar de höga torn och byggnader. Barnen tar hjälp av stolar och pallar för att nå och komma 
högre och högre. Att balansera höga torn är fortfarande en utmaning. Hur bygger vi högt och hållbart?

Barnen på Solen har fått ett matematiskt språk. Vi har under hela året noggrant 
benämnt former, mått, antal, ordningsföljder och storlek. Barnen använder sig av matematiska begrepp och använder ord som cirkel, hexagon, första, andra, tredje, högt och lågt. Barnen har ständigt sina matematiska ”glasögon” på sig och berättar för varandra och oss pedagoger om former de hittar och höjder de når.