Blue Jello Cards

Gå igenom Music Mind Games ”Blue Jello Cards” med barnen. De lär sig snabbt rytmorden. Arbeta med korten på olika sätt för att sätta rytmspråket i ryggmärgen. (Gå en kurs i MMG, se länkar!) Använd sedan rytmorden som analysredskap i repertoaren. Lär ut komplexa rytmer eller svårigheter med hjälp av detta. Se till att du själv har koll på språket så att det är tillräckligt för den befintliga repertoaren. Rytmspråket är logiskt uppbyggt. Punkteringar och överbindningar kräver lite kontemplation.