Körsång och Musik

Terminsstart vecka 36. Varmt välkommen!

Skäggetorpskören, vuxenkör 

Måndagar 13:00-14:00 
För dig som är dagledig. Vi sjunger enkelt och lättsamt utan tvång att kunna läsa noter. Fokus på att delta vid servicehusens andakter och att sjunga när servicehusen har sina gudstjänster i kyrkan

Körledare: Karin Alinder
013-30 39 92
karin.alinder@svenskakyrkan.se

  

 

Barnkör
Tisdagar 16:00-16:30
För dig som har fyllt 6 år - årskurs 2,  går bra att kombinera med Miniorer.

Voices
Tisdagar 16:45-17:30
för dig som går i årskurs 3-6

Karin Alinder 013-30 39 92
karin.alinder@svenskakyrkan.se

 

Projektkör

Den 23 september kl. 19:00 framför vi programmet ”Dona Nobis Pacem” i Domkyrkan, tillsammans med andra körer från pastoratet.

Vi övar i Skäggetorps kyrka  1, 8 och 15 september kl. 19:00-20:30
Repertoar: musik av Rathbone, Mozart och Bach samt en fredssång från Ukraina
Viss körvana behövs.

Anmälan och information: Karin Alinder 013-30 39 92
karin.alinder@svenskakyrkan.se

 

Foto: Annika Möller