Körsång och Musik

Skäggetorpskören, vuxenkör 
Måndagar 13:00-14:00 
För dig som är dagledig. Vi sjunger enkelt och lättsamt utan tvång att kunna läsa noter. Fokus på att delta vid servicehusens andakter och att sjunga när servicehusen har sina gudstjänster i kyrkan

Kören Visa Mod 
Ons. 18:00-19:30 
Kören för dig som vill lära känna nya människoroch sjunga.
Du som inte har sjungit eller sjunger i kör får vara med.
Inga förkunskaper krävs, ALLA är välkomna!

För information kontakta:
Nils Östling, musiker
013-30 39 92
nils.ostling.@svenskakyrkan.se

 

Vill du lära dig spela gitarr?