Foto: Zandra Erikshed

Vad är konfirmation?

Varje år väljer över tusentals tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. För många blir konfirmationen en chans att få testa sina åsikter och värderingar.

Vad funderar du på?

Alla har frågor och funderingar. Det kan vara svåra tankar kring kärlek och död, vardagliga grubblerier eller stora, förväntansfulla drömmar inför framtiden. Men trots att alla går runt och funderar är det ibland lätt att känna sig ensam om sina tankar.

Är det bara jag i hela världen som tänker så här? Ligger någon annan vaken just nu och frågar sig samma sak? Oroar sig andra i min ålder för det här?

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer över tusentals tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. För många blir konfirmationen en chans att få testa sina åsikter och värderingar. Som konfirmand får du diskutera livets små och stora frågor tillsammans med både jämnåriga och äldre. För att du ska kunna lära känna dig själv, varför du tänker och handlar som du gör, och även förstå hur andra resonerar. 
Konfirmation är en upptäcktsresa som vi gör tillsammans.

Vad är konfirmation egentligen?

Konfirmation handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om ditt liv och dina frågor. Helt enkelt det som är viktigt för dig. Konfirmation betyder bekräftelse och konfirmation i Svenska kyrkan är en bekräftelse av både ditt dop och dig. 

Du behöver inte vara döpt för att vara med i en konfirmandgrupp. Om du inte redan är döpt så döps du under konfirmationstiden, innan konfirmationen.

I dopet lovar Gud att alltid vara med dig oavsett hur livet är och blir. Under konfirmandtiden kan du få veta mer om vad det kan innebära. 

Det finns många olika konfirmandgrupper i Linköping att välja mellan och du väljer själv den grupp som passar dig bäst, oavsett var du bor. En del grupper träffas varje vecka, andra vissa helger under året och några under sommarlovet.

De allra flesta konfirmationsgrupper är gratis men ibland tillkommer en kostnad för en resa som gruppen gör tillsammans. Ingen ska behöva avstå från resan av ekonomiska skäl, det finns bidrag att söka. Oavsett vilket alternativ du väljer kommer du få träffa nya människor och prata om frågor som berör oss alla.

Vilka grupper finns det?

Här är alla konfirmandgrupper i Linköpings domkyrkopastorat för 2024-2025.