Språkcaféer

Kom och umgås, dela erfarenheter och prata svenska. Kom med också du som är svenskspråkig - du behövs.