Foto: Fredrik Olofsson

Diakoni

Diakoni är att omsätta kristen tro i praktisk handling. Att genom medmänsklig omsorg, respekt och solidaritet möta människor i olika livssituationer.

Diakonimottagning i S:t Lars kyrka

Hit kan du komma utan att boka tid i förväg och då stödsamtal med en diakon, få akut hjälp eller ansöka om medel från diakonins gåvokonto.

Diakonimottagningen är en samverkan mellan S:t Lars församling, Tannefors församling och Domkyrkoförsamlingen.

Förutom mottagningen kan man boka tid med en diakon för hjälp till kontakt med myndigheter och andra hjälpinstanser, likaså att göra fondansökningar. 

Svenska kyrkan vill låta ett diakonalt förhållningssätt genomsyra all verksamhet och alla möten, och erbjuder möjlighet till gemenskap vid olika träffpunkter.

KONTAKTUPPGIFTER

Bokad migrationsmottagning

Måndagar 13.00-16.00 i S:t Lars kyrka
Torsdagar 09.30-12.30 i Skäggetorps kyrka

Bokning görs på telefon 013-30 35 06 eller 013-30 35 07 eller via mail linkoping.diakonicentrum@svenskakyrkan.se.

Välkommen till Diakonicentrum!

Samtal

Svenska kyrkans familjerådgivning

Behöver ni som familj någon att prata med?

Samtal

Behöver du någon att prata med? Visste du att det finns flera att samtala med i Tannefors?

Information om pastoratets diakonala arbete

Diakonicentrum

Välkommen till Diakonicentrum!

Vad gör en diakon?

”Vad gör en diakon då?” Ja, det är en fråga som jag har fått många gånger och som är svårt att svara snabbt på, berättar Mia Zetterlund, diakon i Gottfridsberg. Här försöker hon ge ett svar.