Foto: Fredrik Olofsson

Diakoni i Tannefors

Diakoni är att omsätta kristen tro i praktisk handling. Att genom medmänsklig omsorg, respekt och solidaritet möta människor i olika livssituationer.

DROP IN -DIAKONIMOTTAGNING 
Helgfria tisdagar finns det en öppen diakonimottagning i S:t Lars kyrka. Hit kan man komma utan att boka tid för stödsamtal med diakon eller diakoniassistent och få akut hjälp till mat. Man kan också ansöka om medel från diakonins gåvokonto främst inför jul och sommar.

Mottagningen bedrivs av S:t Lars och Domkyrkoförsamlingen med personal från båda församlingarna.

Förutom Drop-In mottagningen kan man boka tid med en diakon för hjälp till kontakt med myndigheter och andra hjälpinstanser, likaså att göra fondansökningar. 

Svenska kyrkan vill låta ett diakonalt förhållningssätt genomsyra all verksamhet och alla möten, och erbjuder möjlighet till gemenskap vid olika träffpunkter som vi hoppas kunna återuppta när restriktionerna till följd av pandemin så tillåter.

KONTAKTUPPGIFTER

Bokad migrationsmottagning

Måndagar 13.00-16.00 i S:t Lars kyrka
Torsdagar 09.30-12.30 i Skäggetorps kyrka

Bokning görs på telefon 013-30 35 06 eller 013-30 35 07 eller via mail linkoping.diakonicentrum@svenskakyrkan.se.

Välkommen till Diakonicentrum!

Samtal

Information om pastoratets diakonala arbete