Taktartsklapp

Eva Nivbrant Wedin lär ut något som hon kallar för storklapp (läs ”Spela med hela kroppen” s 77). Storklappen, eller taktartsklappen som vi kallar den, har jag (Lovisa) använt flitigt sedan jag först stötte på den, både med vuxna och barn.
Aspiranterna börjar med att etablera fyrtaktens klappserie redan första övningen.
Ett – klapp på låren
Två – handklapp
Tre – klapp på axlarna
Fyra – klapp på huvudet
Lägg märke till att fyrtaktens klappserie har samma riktningar som en dirigerad fyrtakt.

Under pågående klappserie får aspiranterna instruktioner om att göra dubbel etta eller tyst fyra. Vi brukar upprepa samma mönster tills alla i gruppen får det rätt. Snart kan vi börja lägga ut motsvarande notvärden (vi använder ”Real Rhythm Cards” från Music Mind Games) för att lite senare göra det till gehörsövning där barnen får notera det de hör med hjälp av MMG-korten, eller faktiskt läsa prima vista-rytmer.
Komplicerade rytmer eller taktartsbyten lär vi alltid ut med hjälp av taktartsklappen. Sångarna förstår strukturen och får lätt att memorera de takteringar de fysiskt har utfört. Särskilt stor hjälp är modellen för att hantera synkoper, långa notvärden eller taktarter delade på 3 (till exempel 6/8).
I 6/8 pendlar klappen mellan vänster och höger lår på 1an och 4an. Den fria handen följer med som ”tak” och rörelsen blir lår-hand-lår byt ben lår-hand-lår.

Film kommer