Sjukhuskyrkan
Foto: Magnus Aronson

Gudstjänst

Gudstjänster och andakter

Gudstjänster i Sjukhuskyrkan

Söndag 14.30 Söndagsbön med musik
Onsdag 09.00 Mässa

Vi har Söndagsbön med musik varje söndag klockan 14.30 i Meditationsrummet vid cafeterian i huvudblocket. Sjukhuskyrkans medarbetare ansvarar för gudstjänsten, ibland tillsammans med någon från församlingarna i Linköping med omnejd.

På Sjukhuskyrkans anslagstavlor och på affischer på avdelningarna står vem som ansvarar och om det firas mässa på söndagen eller inte.

Sjukhuskyrkan har gudstjänstvärdar som gärna hjälper till att hämta patienter ifrån avdelningar där personalen inte har tid att gå ifrån.

Veckomässa har vi varje onsdag 09.00 i Meditationsrummet, med uppehåll över sommar och jul/nyår.

Vi har även avdelningsandakter och musikstunder då och då på olika avdelningar, se särskilda anslag på avdelningen. Sjukhuskyrkans medarbetare går då runt på avdelningen och inbjuder till detta före andakten/musikstunden.

Gudstjänstvärdar

Sjukhuskyrkan har, som alla kyrkor, sina egna gudstjänstvärdar. Förutom traditionella uppgifter, som textläsning, hjälp vid eventuell nattvardsdistribution, baka och göra i ordning för kyrkkaffe, så ansvarar våra gudstjänstvärdar för att ledsaga patienter, som så önskar, till och från gudstjänsten.

Vi träffas ett par gånger om året för schemaläggning, fortbildning och, inte minst viktigt, för att göra en utflykt till ett hemligt mål.

Kontakta någon i Sjukhuskyrkan om Du är intresserad att bli gudstjänstvärd.

Kontakta oss för mer information, eller för att önska en enskild andakt.

Sjukhuskyrkan
Foto: Magnus Aronson

Enskild nattvard, andakt och förbön

När någon så önskar kan vi i sjukhuskyrkan hålla enskild nattvard eller annan andakt med förbön. Vi anpassar tid och plats efter situationen. Vi kan skapa ett ”heligt rum” kring en sjukhusbädd, på något av våra samtalsrum eller i vårt meditationsrum.

Andakt vid dödsbädd 

Det blir återigen vanligt att anhöriga vill se sin avlidne anhörige i samband med dödsfallet. För de som så önskar kan sjukhuskyrkan vara behjälplig med att hålla en andakt kring dödsbädden.

Sjukhuskyrkan
Foto: Magnus Aronson

Kyrkliga handlingar

Inom sjukhuskyrkans ram förekommer det dop, vigsel och begravning. I huvudsak handlar det om gudstjänster efter särskilda händelser eller i särskilt utsatta situationer (som dop i krissituation till exempel). Huvudregeln är att dop, vigsel och begravning sker i hemförsamlingen, men ibland behöver man göra undantag.