Sjukhuskyrkan
Foto: Magnus Aronson

Gudstjänst

Gudstjänster och andakter

Stilla rummet

Morgonbön Mån, tis, tors, fre 09.00

Onsdag
09.00 Mässa
Torsdag
12.00-12.15 Musikandakt

Stilla rummet finns på plan 9 i huvudblocket och är alltid öppet för bön och ljuständning.

Sjukhuskyrkan
Foto: Magnus Aronson

Enskild nattvard, andakt och förbön

När någon så önskar kan vi i sjukhuskyrkan hålla enskild nattvard eller annan andakt med förbön. Vi anpassar tid och plats efter situationen. Vi kan skapa ett ”heligt rum” kring en sjukhusbädd, på något av våra samtalsrum eller i vårt meditationsrum.

Andakt vid dödsbädd 

Det blir återigen vanligt att anhöriga vill se sin avlidne anhörige i samband med dödsfallet. För de som så önskar kan sjukhuskyrkan vara behjälplig med att hålla en andakt kring dödsbädden.

Sjukhuskyrkan
Foto: Magnus Aronson

Kyrkliga handlingar

Inom sjukhuskyrkans ram förekommer det dop, vigsel och begravning. I huvudsak handlar det om gudstjänster efter särskilda händelser eller i särskilt utsatta situationer (som dop i krissituation till exempel). Huvudregeln är att dop, vigsel och begravning sker i hemförsamlingen, men ibland behöver man göra undantag.

Kontakta Sjukhuskyrkan i Linköping

Du når oss på 010-103 78 53
Vardagar 08.00-17.00
Helger fre 17.00-sön 17.00

Övrig tid via sjukhusets växel: 010-103 00 00