Arbetsplan

Lokal arbetsplan

Våra ledord

Olikhet - Lika värde - Tryggt - Roligt
Respekt - Ansvar - Lärorikt - Utvecklande

LOKAL ARBETSPLAN 
19-09-20 - Lokal arbetsplan

Likabehandlingsplan för förskolan Himlaliv
18-08-01 - Likabehandlingsplan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan arbetar aktivt för att motverka diskriminering och kränkande behandling.
För att ta del av vårt arbete med detta, kontakta förskolan för att få aktuellt material.