Församlingens historia

Välkommen till Berga församling!

Berga församling grundades 1972.  Sex år senare invigdes Berga kyrka och den grundläggande idén bakom dess utformning sammanfattades i ordet gemenskap. Gemenskaper består av relationer och det är dessa vi vill sätta i centrum för vår verksamhet. Församlingens vision är: ”Med söndagens mässa i centrum ser vi församlingen som relation och plats där vi delar liv och tro med varandra”.

Med den som utgångspunkt vill vi i öppenhet och respekt vårda de relationer och gemenskaper som lever i vår församling. Vi verkar också för att integration och mångfald ska genomsyra församlingens liv.

I församlingens två kyrkor, Berga kyrka och Vidingsjö kyrka, finns mötesplatser för människor i alla åldrar, från barngrupper till samlingar på äldreboenden.

 

Historien bakom Vidingsjö kyrka

Under 1960-talen konstruerades ett antal så kallade vandringskyrkor, vilka med lätthet skulle kunna tas ned och byggas upp på olika platser. En sådan flyttades 1966 från Vadstena till Berga där den stod i 12 år för att sedan flyttas till Vidingsjö. Vidingsjö kyrka ligger naturskönt vid en gammal gård med en bäck och många fruktträd. I trädgården finns tolv meditationsplatser där människor i olika åldrar kan vandra runt, tänka, vara och möta den inre världen i de yttre tecknen.