Om oss

Domkyrkoförsamlingen

Tomaskyrkan

Tomaskyrkan invigdes som kyrka den 4 september 1993 av dåvarande biskop Martin Lönnebo och tog ur bruk den 19 december 2021. Tomaskyrkan har varit ett andligt hem och en växtplats för många människor under de 28 år som den varit kyrka.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan

Livet blir inte alltid som vi tänkt oss. Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal. Vi arbetar under tystnadsplikt och för inga journaler.

Kyrkan på universitetet

Linköping och Norrköping

Studiecentrum

Studiecentrum inbjuder till studier och samtal. I respekt för varje människas sökande efter en tro vill vi presentera kyrkans tro och liv i en miljö där samtalet och frågorna får stor plats.

Liv & Längtan

En tidning från nio församlingar i Linköping