Jag och min förskola ht 2022

Avdelningen Fjädern

Vi har enats om att introduktionen för de yngsta ska utgå ifrån FEM iordningställda miljöer/mötesplatser där material dukas upp. Material som får vara där en tid och som sedan fylls på eller förändras. Vår tanke är att de yngsta barnen introduceras i förskolans verksamhet via de rättigheter till erfarenheter som läroplanen säger att verksamheten ska ge barnen. 

 ” I förskolan ska alla barn få möjlighet att lära, leka och utvecklas tillsammans med utbildade pedagoger och andra barn. Dagarna på förskolan ska vara roliga, lärorika och anpassade efter barnens intressen och förmågor, med innehållsrika utmaningar och aktiviteter, där barnens lärande sker i samverkan med omgivningen”                      Lpfö 18

De fem miljöerna/mötesplatserna är följande:

1.     Utmana i matematik

2.     Utmana i naturvetenskap och teknik

3.     Utmana i språk och kommunikation

4.     Utmana i skapande verksamhet

5.     Utmana i motorik, lek och rörelse.

Arbetet utifrån JAG OCH MIN FÖRSKOLA startade hösten 2022

Vi pedagoger har introducerat materialet till barnen och varit delaktiga i deras utforskande. Tanken med miljöerna/mötesplatserna är att introducera de yngsta barnen i förskolans verksamhet via de rättigheter och erfarenheter som läroplanen säger att verksamheten ska ge barnen.

”I förskolan ska alla barn få möjlighet att lära. Leka och utvecklas tillsammans med utbildade pedagoger och andra barn. Dagarna på förskolan ska vara roliga, lärorika och anpassade efter barnens intressen och förmågor, med innehållsrika utmaningar och aktiviteter, där barnens lärande sker i samverkan med omgivningen”  Lpfö18

Vi har sett att många av de yngre barnen vill räkna saker bland annat i böcker och foton.  Vi ser ett  intresse men inte att de är riktigt förtrogna med det ännu. Ofta hör vi dem räkna saker; ett, två, tre, åtta, tolv. Barnen önskar och tycker om de ramsor som har med antal att göra, tex. Fem små apor. 

Barnen har fått möta formerna kvadrat, cirkel, rektangel och triangel och några av barnen känner igen dem i våra miljöer och kan benämna dem med rätt benämning. 

Vi har sett att flera barn kategoriserar saker i leken utifrån sina egna mallar. Vi har ett spel med tärning och bitar i olika färger och former som barnen gärna spelar. Barnen har blivit förtrogna med regler och handhavande genom spelet och genom enklare pussel. Vi ser att de vet vilken bit det ska vara och att de kan vända dem så de passar. 

Barnen har upptäckt ljus och skugga genom deras utforskande med OH-apparat, ficklampor och ljusbord. 

Vi kan se att språket har utvecklats hos alla och att det finns ett intresse av att lära sig mer. Barnen visar stort intresse för böcker och vill gärna samtala om dem, de använder fler ord och kan ta enklare instruktioner.

I mötet med skapande har barnen fått använda kritor, flaskfärg, olika slags papper och verktyg. Vi kan se att intresset för skapande är stort och under vårterminen kommer vi introducera mer skapande såsom lera, bygg & konstruktion och musikinstrument.

Då vi velat låta barnen möta och utmanas i det digitala och genom att flera barn visat stort intresse för att röra sig till musik, har vi  använt oss av projektorn och dansat till olika sorters musik. De har bland annat fått dansa till Babblarna och balett. Vi har sett att barnen iakttagit det de ser och försökt härma deras rörelse.

Utomhus har barnen utmanats i det motoriska, turtagande, matematik, samspel. Det har de dels fått genom de enkla traditionella lekar vi lekt tillsammans, genom att klättra och balansera på stockarna, genom att vi lekt mycket med bollar. I sandlådan har bakning av sandkakor fått stort utrymme där vi samtalat om form, färg, antal och hur man gör dem hållbara. 

Innan maten har vi haft en kortare samling/möte där vi sjungit och samtalat. Under dagens olika situationer har barnen fått möta enklare tecken (tecken som stöd) och vi kan se att flera av barnen använder dem i sin vardag och i samtal. I mötet med andra har barnen fått erfara samspel, turtagning, att lyssna på andra och att prata inför andra.

Då materialet i våra miljöer har sin tydliga plats har barnen blivit förtrogna i var sak på sin plats och att vara rädda om sakerna.