DKV program

Hösten 2023

Birgittinska skulpturer i Vadstena klosterkyrka
Söndag 10 september kl. 14.00 (-15.00) i Vadstena klosterkyrka

Margareta Kempf Östlinds visning av Birgittinska skulpturer och altarskåp.
Ett samarrangemang mellan Linköpings Domkyrkas Vänner och Vadstena Klosterkyrkas Vänner. Egen transport dit.

Domkyrkan berättar

Välkommen till en serie om Domkyrkans historia och unika konstverk. Serien omfattar sju tillfällen med föreläsningar som varvas med guidningar, ca 90 minuter varje gång. Serien börjar måndagen den 2 oktober och avslutar den 13 november. Tid: 16.30 - 18.00. Medverkande: Thomas Malm, Christine Karlsson, Anita Löfgren Ek, Sara Michelin samt Gerd Lantz, kursledare. Anmälan senast 25 september!
https://www.svenskakyrkan.se/linkoping/domkyrkan-berattar


Margareta Carling: ”Starka kvinnor i Östergötland”

Söndag 22 oktober kl. 15.30 i Domkyrkans församlingshem, 1 tr. upp.
Smörgåstårta och vin och kaffe. Anmälan.
.

”Martin Lönnebos andliga arv”   

föredrag och kyrkkaffe.
Söndag 19 november kl. 14.30-16.00 i DOMKYRKAN. Obs! Tid och plats!Mer information i medlemsbreven!