Linköpings domkyrkopastorat

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon: +46(13)205000 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

DKV program

Domkyrkans Vänner hösten 2017


Lördag 11 nov. kl. 13-16 har vi årets seminarieeftermiddag i Wallenbergsalen på Östergötlands museum:

 

13.00-13.05   Välkommen. Landshövding Elisabeth Nilsson

13.05-13.50   FD Göran Tagesson:
Gravsed i förändring speglat i Domkyrkans kyrkogård 1100-1810

13.50-14.35   Docent Anne Catherine Bonnier:
Särskiljande drag hos nunne- och munkkloster med  betoning på Östergötland

14.35-14.55   Paus med enklare förfriskningar

14.55-15.40   Docent Göran Söderström:
Vadstena kloster under och efter reformationen

Göran Tagesson, arkeolog med doktorsexamen från Lunds Universitet. Tagesson har arbetat på Östergötlands museum, Riksantikvarieämbetet och är numera knuten till Statens historiska museer. Tagesson har särskilt ägnat sig åt Östergötland varvid utgrävningarna i Linköpings stadskärna och Vreta kloster kan nämnas. 2004 publicerade Riksantikvarieämbetet Tagesson rapport ”Domkyrkoparken Linköping, gravar från 1100-talet till 1810. 

Docent Anne Catherine Bonnier, knuten till Stockholms universitet, Centrum för medeltidsstudier och Institutionen för kultur och estetik. Bonnier är expert på klosterväsendet och skrev 2012 ”Cistercienserna och det aristokratiska landskapet”. Bonnier har flitigt medverkat i organisationen Svenska kyrkor. 2008 gav hon tillsammans med Göran Hägg och Ingrid Sjöström ut ”Svenska kyrkor, en historisk reseguide” som presenterade de som författarna ansåg var de 200 viktigaste kyrkorna i landet.

Göran Söderström, docent i konstvetenskap och sedan länge bosatt i Vadstena. Söderström är känd Vadstenaexpert och var redaktör för det stora verket ”600 år i Vadstena”.  Göran Söderström har bland annat arbetat på Moderna museet, Stockholms stadsmuseum och Riksantikvarieämbetet. Han är vidare expert på Strindberg och Strindbergs konst och har varit chef för Strindbergmuseet.

Arrangör: DOMKYRKANS VÄNNER i samverkan med ÖSTERGÖTLANDS FORNMINNES- OCH MUSEIFÖRENING.
Medlemmar i de två arrangerande föreningarna har fritt inträde,
övriga betalar 100 kr för hela seminariet. Obs! ANMÄLAN!

För mer information kontakta ordföranden i Linköpings domkyrkas vänner.

DKV samverkar med FOLKUNIVERSITETET LINKÖPING