Ge en gåva till stiftelsen Domkyrkomusiken i Linköping

Minnesgåva, hyllning, stöttning ...

Genom en gåva till Stiftelsen Domkyrkomusiken i Linköping stöder du musikverksamheten i Linköpings Domkyrka. 

Stiftelsen Domkyrkomusiken i Linköping är ett bra val för en högtids- eller minnesgåva för att hedra en musikälskare, då stiftelsens syfte är att främja Linköpings Domkyrkas musikliv.

Gåvor insättes på bankkonto SEB 5319-10 24 395.
Märk talongen ”Stiftelsen Domkyrkomusiken”

Att ladda ner och skriva ut:
Minnesgåva
Hyllningskort (högtidsblad)
Informationslapp

Alla korister, instrumentalister och konsertbesökare i Linköpings Domkyrka tackar dig för din gåva!