Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen berättar om verksamheten i våra församlingar. På Tacksägelsedagen den 11 oktober 2020 togs en ny församlingsinstruktion emot i församlingarnas gudstjänst.

Ny församlingsinstruktion

Efter beslut under våren i pastoratets kyrkofullmäktige och i Linköpings stifts domkapitel har Linköpings domkyrkopastorat en ny församlingsinstruktion. Den finns nu i tryckt form för att spridas, läsas och användas. 

Vad är en församlingsinstruktion?

Församlingsinstruktionen är inte bara ett dokument som Kyrkoordningen kräver. Den är framför allt ett dokument för oss som kyrka och församlingar. Den ska fungera sammanhållande för kyrkoråd, församlingsråd och anställda. Den används, förutom vid verksamhets- och målplanering, vid rekrytering och nyanställning samt vid introduktion av nya medarbetare.

Församlingsinstruktionen är också till för de som bor i pastoratet, och de som söker sig till församlingarnas sammanhang. Den ger en presentation av de kontexter som församlingarna finns i och hur de ser på sig själva; vilka de är, och vad de vill. Den formulerar uppdraget genom att lyfta fram kontinuiteten bakåt samtidigt som den ger också en riktning framåt. Detta blir tydligt i såväl församlingarnas beskrivningar av sig själva och deras prioriteringar som i det pastorala programmet och de båda strategiska områdena, Kyrka i samhället och Den kyrkliga seden. ”För att världen ska leva” är den vision som bär församlingsinstruktionen och är ett Jesusord från Johannesevangeliet.

Ladda ner den här