Meny

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen berättar om verksamheten i våra församlingar. Läs mer.

 ”EN RYMD FÖR DRÖMMAR”
Vår grundläggande tanke är att alla pastoratets församlingar med sina
olika gudstjänster, samtal och verksamheter av allehanda slag skall ge rymd
för tankar, drömmar, kreativitet och allas vår längtan efter mening med livet.
Med andra ord, vi vill att våra församlingar skall få vara livsnära och
stimulerande gemenskaper. Var och en på sin fason och samtidigt i samklang med hela pastoratets behov.

Med Kristus och påskens mysterium i centrum vill vi att alla som så önskar skall känna friheten att i Linköpings Domkyrkopastorat befinna sig i sammanhang där man som individ får slå rot och växa i sin egen takt och riktning. Men också växa i den gemenskap och tillhörighet som alla församlingarna gestaltar. Vi vill, kort sagt, vara ett pastorat med hjärta, rymd och drömmar.

Ladda ner den här