Linköpings domkyrkopastorat

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon: +46(13)205000 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Allmänna bestämmelser

Besökare skall uppträda så att begravning eller annan förrättning inte störs eller griftegårdarnas helgd kränks.

Hundar får bara medtagas inom griftegårdsområdet om de hålls i band. Att rasta eller släppa lös hunden är inte tillåtet.

Privatbilar får inte framföras annat än på tillåten väg till särskilt markerad parkeringsplats inom griftegårdarna. Tillstånd för rörelsehindrade kan meddelas av griftegårdschefen.

Cykel får inte användas förutom av tjänstgörande personal. Fordon för rörelsehindrad får användas inom griftegårdarna.

Arbetsfordon, som inte tillhör griftegårdsförvaltningen, får endast  framföras på griftegårdarna under ordinarie arbetstid, aldrig på helgdag eller dag före helgdag.

Det är inom griftegårdarna inte tillåtet

  • att beträda planterade områden och andras gravplatser
  • att plocka blommor och bär eller bryta kvistar från träd och buskar att annat än på därtill avsedd plats lämna skräp
  • att vid begravning fotografera eller filma, om ej dödsboet lämnat tillstånd
  • att bedriva försäljning
  • att rida, åka skidor, kälke eller dylikt
  • att för obehöriga närvara vid förekommande ceremonier, öppning eller igenfyllande av grav.

Vattenkannor som lånats av förvaltningen skall ställas tillbaka på rätt plats. Egna redskap och vattenkannor får inte förvaras inom griftegården.

Påträffas sådana får de bortskaffas av personalen.

Gravvaser tillhandahålles av griftegårdsförvaltningen. Vaser av glas eller liknande material får av arbetsmiljöskäl inte användas.

 

Tack för att ni visar hänsyn!
Ordningsföreskrifter för
Linköpings Domkyrkopastorats griftegårdar

kontakta griftegårdsexpeditionen

Öppettider
10.00-11.45 och 13.00-15.00

Telefon: 013 - 20 51 75

Ågatan 40, Linköping

linkoping.griftegard2@svenskakyrkan.se