Allmänna bestämmelser

För allas trivsel finns det vissa bestämmelser på våra griftegårdar.

Hundar får bara medtagas inom griftegårdsområdet om de hålls i band. Att rasta eller släppa lös hunden är inte tillåtet.

Privatbilar får inte framföras annat än på tillåten väg till särskilt markerad parkeringsplats inom griftegårdarna. Tillstånd för rörelsehindrade kan meddelas av griftegårdschefen.

Cykel får inte användas förutom av tjänstgörande personal. Fordon för rörelsehindrad får användas inom griftegårdarna.

Arbetsfordon, som inte tillhör griftegårdsförvaltningen, får endast  framföras på griftegårdarna under ordinarie arbetstid, aldrig på helgdag eller dag före helgdag.

Besökare skall uppträda så att begravning eller annan förrättning inte störs eller griftegårdarnas helgd kränks.

Det är inom griftegårdarna inte tillåtet

  • att beträda planterade områden och andras gravplatser
  • att plocka blommor och bär eller bryta kvistar från träd och buskar att annat än på därtill avsedd plats lämna skräp
  • att vid begravning fotografera eller filma, om ej dödsboet lämnat tillstånd
  • att bedriva försäljning
  • att rida, åka skidor, kälke eller dylikt
  • att för obehöriga närvara vid förekommande ceremonier, öppning eller igenfyllande av grav.

Vattenkannor som lånats av förvaltningen skall ställas tillbaka på rätt plats. Egna redskap och vattenkannor får inte förvaras inom griftegården. Påträffas sådana får de bortskaffas av personalen.

Gravvaser tillhandahålles av griftegårdsförvaltningen. Vaser av glas eller liknande material får av arbetsmiljöskäl inte användas.

 Tack för visad hänsyn!
Ordningsföreskrifter för
Linköpings Domkyrkopastorats griftegårdar

Kontakta griftegårdsexpeditionen

Öppettider
10.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon: 013 - 30 36 00
Ågatan 40, Linköping
linkoping.expeditionen@svenskakyrkan.se