Projekt 2021/2022: Spindlar och omvärlden

Avdelningen Diamanten

När terminen började spenderade barnen mycket tid på att leta efter insekter och visa 
upp dessa för varandra. Det de kom fram till var att vi har många spindlar på gården. 
Trots att barnen tyckte det var spännande att leta efter spindlar märktes det att 
majoriteten av barnen var rädda för insekter och småkryp. Vi pedagoger observerade
också att det fanns svårigheter för barnen att lösa konflikter och att vara varsamma om 
det runt omkring dem. Det märktes i barnens interaktioner med andra barn, insekter och 
material. Dessa observationer ledde till projektet Spindeln och Omvärlden framförallt på
de äldre barnens avdelning Diamanten. Projektarbetet tog utgångspunkt i tre 
frågeställningar. Hur kan vi använda barnens intresse för spindlar som inspiration till hur 
vi ska vara mot varandra? Hur ska vi behandla spindeln för att den ska må bra? Hur 
ska vi behandla kompisarna för att dom ska må bra?

• Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet 
och ansvarstagande, (Lpfö 18, s. 12.)
• Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i
naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle 
påverkar varandra (Lpfö 18, s. 14.)

Vi började projektet med fokus på spindlar och vad de behöver för att överleva och må 
bra. Tanken var att om barnen får möta spindlar och lära sig mer om dem kommer 
rädslan minska och viljan att vara varsam mot dem att öka.

Vi har tagit till oss fakta och information genom att läsa en faktabok om spindeln och 
tittat på filmen ”Djurverket-Spindel” från UR Från filmen fick vi lära oss en teknik för att 
hitta spindlar. Barnen har även lärt sig mycket genom de spindlar vi har hittat ute på 
gården. Vi har bland annat kommit fram till att de spindelarter vi har på vår gård är 
lockespindel, brunspindel och vargspindel. För att tydligt koppla projektet till vardagen 
har de olika samlingsrummen fått namn efter de olika spindelarterna. 
Genom denna del av projektet har naturkunskap varit central då vi tagit reda på hur 
spindeln ser ut, hur den fångar sin mat, vilken färg spindelns blod har, hur många ben 
den har och var de kan bo.

Skapande och konstruktion fick stor plats i inledningen av projektet. Barnen har 
konstruerat spindlar av olika material som exempelvis träbitar, pärlor, papper, kastanjer 
och av sand. Ett spindelnät av garn har även skapats genom att vi har hjälpts åt och 
gjort en del var. Efter att barnen tillverkade sina egna spindlar insåg vi att de behövde 
någonstans att bo. Det ledde till en diskussion om var spindlar finns och var de tycker 
om att bo. Barnen kom med olika förslag där de två vanligaste svaren blev träd och hus. 
En grupp skapade tillsammans ett träd genom konstruktion och en grupp fick uppdrag 
att konstruera ett hus av papp.

Vidare flyttades fokus på omhändertagande och ansvarskänsla. Litteratur som 
användes var sagoboken Lilla spindeln upp och ner som handlar om en spindel som 
rymmer hemifrån och möter olika djur och inser att hen trivs bäst hemma. 
Massagespindlar köptes in som barnen fick måla. Sedan arbetade vi med dessa genom 
att barnen fick öva på att be om hur de ville ha massage men även fråga kompisarna 
hur dom vill ha massage. Syftet var att ge barnen möjligheter att på olika sätt få 
upptäcka hur vi kan vara mot de som finns runt omkring oss och vilka konsekvenser det 
kan få. Spindeln har varit utgångspunkten i detta arbete för att skapa en röd tråd i 
projektet. Detta fokus fortsatte sedan under vårterminens fördjupning.
Fördjupningen drogs i gång genom att Pärlans handdockespindel Istarch, som barnen 
namngett genom en omröstning, kom och bad om hjälp då han blivit jagad av en fågel 
och brutit två ben. Detta ledde till att barnen i olika grupper diskuterade vad som behövs 
för att Istarch ska bli frisk igen. Genom omröstningar bestämdes en plats där Istarch
kunde vila i lugn och ro samtidigt som barnen kunde komma dit och hjälpa honom. Här 
fick barnen både möjlighet att öva på att samarbeta samt visade barnen förståelse för 
vad som kan behövas för att må bra.

I ett rollspel fick barnen möta spindeln och kompisen Bolibompa som hamnat i olika 
konflikter. Här fick barnen använda sin fantasi och tillsammans komma på lösningar till 
dessa. Detta arbete togs vidare i ett sagoskapande där fantasin utmanades ytterligare. 
Barnen skapade även egna spindlar med sig själva i fokus. Varje ben svarade på en 
fråga om barnet. Här fick barnen möjlighet att leta fram bilder som passade och öva på 
att skriva ner sina svar.