Pressrum

För frågor kontakta:

Allt material på Svenska kyrkan i Linköpings webbplats tillhör Svenska kyrkan Linköping. Texter, bilder eller andra element på webbplatsen får inte användas utan att först ha frågat Svenska kyrkan i Linköping om tillstånd. 

Där det finns möjlighet att lämna kommentarer förbehåller vi oss rätten att radera eller redigera kommentarer utan varning eller motivering. Vår ambition är att kommentarerna ska hålla en god och trevlig samtalsnivå.

Kontakta gärna webbansvarig om du har synpunkter, frågor eller andra goda tankar.