Internationellt engagemang

Läs mer om Svenska kyrkans internationella engagemang och om Svenska kyrkan i utlandet.

Internationella gruppen i Berga församling (I-gruppen)
I-gruppens arbete är en del av församlingens verksamhet och en del av den världsvida kyrkan. Gruppen arbetar med olika internationella frågor. Det kan till exempel handla om att samla in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete eller stöd till arbetet i Svenska kyrkans församlingar utomlands. Detta gör vi genom olika aktiviteter. I-gruppen är även aktiv i arbetet med miljö- och klimatfrågor samt rättvisemärkta produkter. Gruppen är också på olika sätt engagerad i arbetet med integration på hemmaplan. 

I-gruppen arbetar:
Svenska kyrkans internationella arbete (Act Svenska kyrkan)
som arbetar mot målet att få en bättre och rättvisare värld. Detta görs genom insatser på många håll i världen, t ex för att minska svält, fattigdom och förtryck samt med miljörbete. Act Svenska kyrkan arbetar både med långsiktigt påverkansarbete och med katastrofinsatser.

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)
som finns i 25 länder runt om i världen engagerar sig och finns tillhands för t ex utlandssvenskar, turister, studerande och sjöfolk. SKUTs verksamhet kan beskrivas som en andlig, social och kulturell knutpunkt där behovet av diakonala insatser ofta är stort.

Vill du veta mera, hör gärna av dig till oss

Pernilla Janson, diakon
telefon: 013-30 39 06
pernilla.janson@svenskakyrkan.se

Gunnel Lindgren
telefon 013-15 05 92

Verksamhetsberättelse för I-gruppen 2019. Klicka här.

Verksamhetsberättelse för I-gruppen 2018. Klicka här.

Verksamhetsberättelse för I-gruppen 2017. Klicka här.

Verksamhetsberättelse för I-gruppen 2016. Klicka här.

Verksamhetsberättelse för I-gruppen 2015.  Klicka här. 

Länkar

Internationellt arbete på riksplan - läs mer här.

Rättvisemärkt - läs mer här.

Minnesanteckningar från i-gruppens träffar:

2024-05-07

2024-03-05

2024-01-23

2023-12-06

2023-11-09

2023-09-26

2023-06-29

2023-04-18

2023-03-07

2023-01-17

2022-11-29

2022-11-03

2022-09-28

2022-08-25

2022-06-09

2022-05-04

2022-04-07

2022-02-09

2021-11-02

2021-08-30

2021-06-03

2020-02-11

2019-11-19

2019-09-17

2019-05-14

2019-03-26

2019-02-12

2018-11-20

2018-09-18

2018-05-15

2018-03-07

2018-01-31

2017-11-22

2017-09-26

2017-08-23

2017-03-29

2016-10-26

2016-09-21

2016-08-24

2016-05-11

2016-03-15

2016-01-27

2015-11-17

2015-09-24