Ett levande kulturarv

Över hela Sverige finns närmare 3 400 kyrkobyggnader, kapell och bönhus som hör till Svenska kyrkan. De allra flesta används för sitt ursprungssyfte – att vara ett gudstjänstrum.

En del av vår historia

Kyrkobyggnaden är en del av församlingens och landets historia. Många människor känner starkt för kyrkorummet och kyrkobyggnaden. Den är betydelsefull. Det är viktigt att den finns där och att den vårdas. Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bevarar kyrkobyggnaden och därmed en del av vårt kulturarv.

Linköpings domkyrkopastorat ansvarar för den kyrkliga fastighetsförvaltningen i pastoratet och vården av de kyrkliga inventarierna så att kommande generationer får möjlighet att känna glädje över våra vackra kyrkor och fira gudstjänst i dem.

Ett viktigt ansvar

En självklar del i den kyrkliga fastighetsförvaltningen är ansvaret för kyrkor och kapell som väl fungerande gudstjänstlokaler men även ett ansvar för kyrkan som levande kulturarv.

Kyrkorna, med upp till tusen års kontinuitet, tillhör de få äldre byggnader som idag används för sitt ursprungliga ändamål. De är Guds hus, byggda till Guds ära, och människor har vårdat och värnat dem i sekler.

En kyrka förenar dagens människor med varandra och med alla dem som tidigare bott i bygden. En kyrka tillhör framförallt församlingen, men kyrkan som historisk miljö kan alla människor ha glädje och intresse av.