Foto: Royne Mercurio

Frågor om vigsel

Hur personligt kan vi utforma vår vigsel? Hur funkar det att gifta sig utomlands? Finns det formella krav för att få gifta sig?

Hur personligt kan vi utforma vår vigsel?

Det finns goda möjligheter att sätta en personlig prägel på vigselgudstjänsten. Grundläggande är att det ska vara en gudstjänst i glädje och tacksamhet över livets och kärlekens gåva för både brudparet och gästerna. En högtidlig och fridfull stund att minnas hela livet.

Det finns en given ritual för Svenska kyrkans vigselakt som präglas av tanken att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. Man uttrycker det med läsning av bibelord, brudparets löften "inför Gud och i denna församlings närvaro", bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet.

De flesta brudpar vill påverka vigselceremonin så att den känns personlig. Det brukar man göra genom val av bibeltexter, dikter, psalmer och annan musik som ger den stämning man vill ha.

Vissa brudpar vill skriva sina egna löften, sjunga en sång till varandra eller göra något annat personligt. Det kan gå utmärkt men kan också vara en källa till nervositet som förtar lyckan i stunden.

Se till att lägga vigseln på en nivå som låter er slappna av och vara närvarande. Som låter ord och toner smälta in och ger utrymme för er att tänka på varför ni är där. Av kärlek till varandra och med resten av livet framför er.

Det kommer även ge församlingen möjlighet att slappna och njuta av musik och textläsning och fundera över kärleken.

Att gifta sig utomlands

Det är populärt att gifta sig utomlands. På många svenska kyrkor i världen kan man vigas, men inte på alla. Varje land har sin egen lagstiftning när det gäller vigsel.

Ett alternativ kan då vara en kyrklig välsignelse som i stort sett är samma ceremoni som vid en vigsel i Sverige. Den kan alla svenska präster ge de par som har ingått en borgerlig vigsel.

www.svenskakyrkan.se/vigsel finns förteckningar över alla utlandskyrkor och möjligheterna till vigsel samt särskilda villkor och allt annat ni behöver tänka på.

Äktenskap för alla

Både par med olika kön och par med samma kön kan ingå äktenskap i Svenska kyrkan från och med 1 november 2009. Begreppet äktenskap har vidgats till att även omfatta par med samma kön.

Vigselordningen har kompletterats med några kommentarer och kan med alternativa formuleringar användas både vid vigsel av kvinna och man och vid par av samma kön. När två personer av samma kön gifter sig byts till exempel inledningsorden "man och hustru" ut mot "äkta makar".

Finns det formella krav för att få gifta sig?

Det finns i huvudsak två grundkrav som måste uppfyllas:

För att få gifta sig i Svenska kyrkan krävs att åtminstone den ena parten är medlem i Svenska kyrkan.

Man måste ha ansökt och om hinderprövning och fått ansökan godkänd. Detta gör man hos Skatteverket. Intyget man får berättar att det inte föreligger några hinder för äktenskapet.

Samtidigt med ansökan skickar man in en blankett där man anger vilket eller vilka efternamn man kommer att bära efter vigseln.

Måste man gifta sig i kyrkan?

Det finns inga formella hinder för att gifta sig på en annan plats än i kyrkan. Ta kontakt med prästen i god tid och diskutera vilka möjligheter som finns.

Kostar det något?

Bröllop är ofta en fest och ett minne för livet, inte bara för dem som gifter sig, utan också för släkt och vänner. Ofta planeras det långt i förväg. Men vigseln i sig måste inte alls vara stor och påkostad. Den är gratis för kyrkans medlemmar och kan i princip äga rum var som helst. Förutom brudparet behövs egentligen bara prästen och två vittnen och en eller två ringar (efter eget val) för att vigseln ska bli juridiskt giltig.