Mikaelskyrkan
Foto: Royne Mercurio

Ryds församling

Välkommen till Mikaelskyrkan!

Är för tillfället inställt med anledning av Coronaviruset.
Vårterminen 2020 serveras den första Torsdagslunchen den 16 januari.
Välkommen!

Torsdagslunch torsdagar kl.12.00

Är för tillfället inställt med anledning av Coronaviruset. Vårterminen 2020 serveras den första Torsdagslunchen den 16 januari. Välkommen!

Mikaelskyrkan är öppen för alla. Den är en levande mötesplats för många människor i olika åldrar, från olika länder, med olika språk och olika syn på den kristna tron. Här möts barn, familjer, ungdomar, studenter och vuxna i samtal, grupper, musikverksamhet, enskild andakt och gudstjänst. Gudstjänsten är centrum, en plats där vår gemenskap med Gud och varandra stärks. Mikaelskyrkan vill vara en mötesplats mellan himmel och jord.