Foto: Magnus Aronson /Ikon

Samtalsgrupp om sorg

Det här är en samtalsgrupp som vänder sig till dig som, i vuxen ålder, förlorat en anhörig genom självmord.

Samtalsgrupp om sorg är till för dig som drabbats av sorg och som har behov av att samtala med andra i liknande situation. Sorgen kan ta sig olika uttryck och tillsammans med andra i liknande situation kan det vara en hjälp att få tala om det som är svårt och därigenom själv bli avlastad.

Vi som leder gruppen är Helena Sundström sjukhusdiakon.

Vi träffas varannan vecka vid sex tillfällen. Tiden är 17.30 - 19.00. Datum bestäms när vi är tillräckligt många deltagare (5-6 st). Ingen kostnad.

Anmälan och eventuella frågor till: 

Helena Sundström, sjukhusdiakon 013-30 35 80, 0706-18 83 70
Helena.sundstrom.se@svenskakyrkan.se 

Anders Facks, studentpräst 070-603 97 60
anders.facks@svenskakyrkan.se

Anmälan kan även lämnas på telefonsvararen. Uppge namn, telefonnummer och adress så hör vi av oss!