Linköpings domkyrkopastorat

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon: +46(13)205000 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

För anställda inom region Östergötland

Ibland blir påfrestningarna i arbete och/eller privaliv övermäktiga. Även du som är medarbetare i region Östergötland är välkommen till sjukhuskyrkan för enskilda samtal. Du är välkommen att kontakta oss för samtal, våra kontaktuppgifter finns under Kontakt.


Föreläsningar

Sjukhuskyrkan har en särskild kompetens när det gäller andliga, existentiella och religiösa spörsmål och föreläser gärna om detta för både medarbetare inom region Östergötland, studenter och andra intresserade, i mån av tid.

Vidare besitter vi kompetens kring frågor som sorg- och krisreaktioner, etik i vården, bemötande av varandra och patienter, existentiella frågor vid livets slut, om en helhetssyn på människan och andra näraliggande ämnen.

Önskar du en föreläsning av sjukhuskyrkan i något ämne så kontakta oss. Under Kontakt finner du de uppgifter du behöver.

Handledning för medarbetare inom region Östergötland

Ibland kan det finnas anledning för medarbetarna på en avdelning att fundera tillsammans över sitt arbete, hur man bemöter patienter deras anhöriga och varandra. Då finns det möjlighet att ta sjukhuskyrkans tjänster i anspråk i mån av att vi har tid.

Det kan uppkomma särskilda situationer som väcker frågor eller frustrationer som kan behöva ventileras tillsammans med någon utanför vårdpersonalen. Där kan vi också vara behjälpliga.

Kontakta oss om sjukhuskyrkans personalvårdande insatser önskas, så får vi tillsammans hitta en lösning som bäst passar aktuell avdelning. Under Kontakt finner du de uppgifter du behöver.