Kapprum – relationsbygge

Vi använder ordet kapprum som samlingsbegrepp för ett medvetet relationsbygge kring våra unga musiker.

En bra körövning och ett bra relationsbygge börjar i kapprummet. Hur är den fysiska miljön? Finns umgängesmöjligheter: sittgrupp, bordsspel, kaffeautomat, mellis? Är ledaren tillgänglig före eller efter övningen? Finns det andra i omgivningen som kan hjälpa till med välkomnandet, tex någon annan i arbetslaget eller en äldre elev ur verksamheten?

Kring varje barn finns kontaktytor i familjerna - föräldrar, föräldrars föräldrar och syskon. Ofta löper kontakterna över många år och vi har god tid på oss att dela vardag. Barnen blir vana gudstjänstfirare och familjerna med dom. En god kapprumsmiljö är en investering i Svenska kyrkans framtid.

Kort sagt: det ger stor effekt i församlingsbygget

  • att flera i arbetslaget eller gruppens omgivning har relationer till barnen
  • att vi räknar med de stora kontaktytor som finns genom barnens familjer när vi lägger upp vårt arbete
  • att söndagens präst eller diakon är tillgängliga i kapprummet

Fundera över när vi egentligen träffar föräldrarna. Finns möjlighet att servera kaffe och ett Hej! till de föräldrar som sitter och väntar på sina barn? Hitta sätt att utvidga de naturliga mötena med familjerna - passa på när de ändå är på plats: ät kyrklunch tillsammans, lek och grilla korv, lägg ett föräldramöte direkt efter gudstjänst eller körövning, sjung i familjekör.

 

Kapprum - ett arbetsmaterial är en hjälp att få syn på vilka vi möter via barn- och ungdomsverksamheten, att skapa en hållbar arbetsfördelning och att bryta tankar med varandra. Leta efter tillfällen för umgänge och kommunikation. Det spelar roll vad vi väljer att lyfta fram som viktigt och att det finns forum för åsikter och frågor.
Skriv ut och diskutera i arbetslaget! Materialet kan användas i alla sorters verksamheter. Byt ut ”körövningen/körsångaren” mot lämpligt objekt.