Musikteori

Musikteori ger tolkningsredskap, fördjupad förståelse, och tillgång till musikens språk.

Som kyrkomusiker träffar vi barnen regelbundet, i ordnad form och ofta under många år. Vi har alla chanser att ge musikverksamhetens unga en gedigen musikalisk bildning. I Ung Musikplats vill vi ge verktyg och exempel på möjlig studieplan för undervisning av musikteori i grupp.

Hur lär vi ut musikteori?

Genom att lära ut musikens terminologi, såsom tonernas och rytmernas namn, ger vi barnen de första byggstenarna i ett teoretiskt kunnande.
Genom att ge metoder för gehörskopplad igenkänning och analys skapas ett samband mellan teori och upplevelse.
Genom att använda både de teoretiska begreppen och de gehörskopplade redskapen i aktuell repertoar djupnar kunskap till insikt och förståelse.

I Ung Musikplats har vi använt oss av väl beprövade metoder och material. T ex:
Music Mind Games som är ett heltäckande pedagogiskt material för att lära ut musikteori 
Relativ solmisation som ger tonernas inbördes placering ett visuellt och ljudande uttryck
Taktartsklapp (=storklapp) från Eva Nivbrant Wedin

Grundläggande i vårt sätt att arbeta med musikbildning är att redskapen appliceras i aktuell repertoar.