Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om oss

Vi är EFS missionsförening i Linköping!

1970 byggde EFS missionsförening i Linköping Ansgarskyrkan, som är en samarbetskyrka. Idag innebär det att ett samarbetsråd med representanter från Gottfridsbergs församlingsråd och EFS styrelse anssvarar för verksamheten i Ansgarskyrkan tillsammans med församlingsherden.

EFS i Linköping har också en Saltförening som heter Salt-godis Linköping. Salt är EFS barn och ungdomsförbund och i Ansgarskyrkan finns barn och ungdomsgrupper och en scoutgrupp som är med i Salt!

EFS roll i Ansgarskyrkan

Det stora engagemanget av frivilliga i Ansgarskyrkan är en del av EFS bidrag in i församlingen. Alla medlemmar behövs för att kyrkan ska leva och växa och därför kan fler än prästerna och de anställda leda gudstjänster, predika och bidra med sina olika gåvor. Varje termin har vi en lekmannaledd gudstjänst där några från församlingen får predika och utforma gudstjänsten.

Missionsföreningen äger och har ansvar för kyrkans lokaler samt finansierar 50 %  av en prästtjänst (präst i EFS). Föreningen är också med och stöder missionssatsningar både i Sverige och i utlandet. Det är väldigt meningsfullt att få bidra till det arbete som EFS gör i Sverige och utomlands.