Om oss

Vi är EFS missionsförening i Linköping!

1970 byggde EFS missionsförening i Linköping Ansgarskyrkan, som är en samarbetskyrka. Idag innebär det att ett samarbetsråd med representanter från Gottfridsbergs församlingsråd och EFS styrelse anssvarar för verksamheten i Ansgarskyrkan tillsammans med församlingsherden.

EFS i Linköping har också en Saltförening som heter Salt-godis Linköping. Salt är EFS barn och ungdomsförbund och i Ansgarskyrkan finns barn och ungdomsgrupper och en scoutgrupp som är med i Salt!

EFS roll i Ansgarskyrkan

Det stora engagemanget av frivilliga i Ansgarskyrkan är en del av EFS bidrag in i församlingen. Alla medlemmar behövs för att kyrkan ska leva och växa och därför kan fler än prästerna och de anställda leda gudstjänster, predika och bidra med sina olika gåvor. Varje termin har vi en lekmannaledd gudstjänst där några från församlingen får predika och utforma gudstjänsten.

Missionsföreningen äger och har ansvar för kyrkans lokaler samt finansierar 50 %  av en prästtjänst (präst i EFS). Föreningen är också med och stöder missionssatsningar både i Sverige och i utlandet. Det är väldigt meningsfullt att få bidra till det arbete som EFS gör i Sverige och utomlands.