Frågor och svar

Var finns ni?
Vi har bokad migrationsmottagning i St Lars kyrka och i Skäggetorps kyrka. Bokning görs på telefon 013-30 35 06 eller 013-30 35 07 eller via mailen linkoping.diakonicentrum@svenskakyrkan.se.

Kan man ringa er?
Ja, på telefon: 013-30 35 06 eller 013-30 35 07

Vem kan få hjälp hos er?
Alla som vistas eller bor i Linköping.

Hur kan Diakonicentrum hjälpa mig?
Efter ett inledande samtal via telefon eller mail, har vi ambitionen att förmedla kontakt mednden person eller verksamhet som bäst kan hjälpa dig.

Har Diakonicentrum någon egen verksamhet?
Förutom den direkthjälp vi kan ge som flykting/asylteam så är vår funktion samordnade. Vår ambition är att utgöra ett nav för diakonal verksamhet inom Svenska kyrkan.

Måste man tillhöra Svenska kyrkan för att få hjälp?
Grunden för allt vårt arbete är att vi ser till behov, inte kyrkotillhörighet. 

Kan man få ekonomisk hjälp?
Vi har ingen hantering av ekonomiska medel. Vid behov av ekonomiskt bistånd så hänvisar vi i första hand till den hjälp kommunens socialtjänst tillhandahåller. Gäller ärendet fonder eller liknande så förmedlar vi en kontakt med den församling du tillhör. 

Hjälper ni mig med mitt migrationsärende?
Vi bokar ett inledande samtal med den som så önskar, därefter avgör vi hur ärendet ska handläggas. Vi har kontakt med sakkunniga och jurist som vi kan rådfråga.

Kontaktuppgifter

Bokad migrationsmottagning
Måndagar 13.00-16.00 i S:t Lars kyrka
Torsdagar 09.30-12.30 i Skäggetorps kyrka

Bokning görs på telefon 013-30 35 06 eller 013-30 35 07 eller via mail linkoping.diakonicentrum@svenskakyrkan.se.

Välkommen till Diakonicentrum!