Domkyrkan i Linköping

Domkyrkans historia

Klicka här för en enkel rundvandringsfolder om Domkyrkan.

Domkyrkan har dominerat stadsbilden i över 800 år. Med sina 110 m i längd och 107 m höga torn fortsätter den att imponera.

Redan på 1100-talet stod här en föregångare. En romansk basilika som var ungefär en tredjedel så stor som nuvarande kyrkobyggnad.

På 1230-talet fick biskop Bengt av Folkungaätten påvens tillstånd att bygga ut med ett tvärskepp och ett nytt kor i öster. Därefter revs 1100-talets långhus och nu fortsatte bygget i större skala och i  gotisk stil.

Efter ett avbrott i byggnationen på 1300-talet, pga. digerdöden, ersattes det romanska koret med tre ljusa kapell i sengotisk stil.

Vid 1500-talets början var så det medeltida bygget klart. Över Nicolaukapellet och Thomaskapellet fanns två torn. Även ett mindre, en s.k. takryttare, satt över långhuset. I väster fanns inget torn utan istället en praktgavel med ett stort rosettfönster.

Vid mitten av 1700-talet ersattes praktgaveln med ett torn efter ritningar av Carl Hårleman. Det torn vi i dag har är ritat av Helgo Zettervall och stod klart 1886.

Arkitektoniskt är Linköpings domkyrka väldigt intressant och välbevarad. Den treskeppiga hallkyrkan i gotisk stil visar vid närmare studier att den visar på en stor variation inom medeltida arkitektur och stilar. Det mest påfallande är engelska inslag i form av blindarkader, bladmaskaroner etc. Förutom engelsmän är det tyska hantverkare vi till största delen har att tacka för detta mästerverk i kalksten.

Hur den medeltida katedralens inredning såg ut vet vi inte exakt. Det finns färgrester på stenfigurer och i blindarkader som visar att den varit rikt målad.
I förteckningar står de olika altarstiftelserna som visar att det fanns drygt 30 helgonaltaren. Skärvor från de målade fönstren ger också en bild av hur färgsprakande de tett sig. Förutom högaltaret, sakramentsskåpen och ytterligare altaren så är det två medeltida inventarier vi i dag ser. Det magnifika triumfkrucifixet från 1300-talet, som sitter i valvbågen över centralaltaret och dopfunten i brons, som är ett tyskt arbete från 1400-talet.

Efter reformationen på 1500-talet uppstod flera bränder i kyrkan, som förstörde en stor del av dess inventarier. På uppdrag av Johan III reparerades kyrkan och kungen skänkte en magnifik triptyk från Alkmaar som ny altaruppsats. I dag sitter Marten van Heemskercks fantastiska målning på sydväggen, nedanför högaltaret.

Kyrkorummets disponering och inventarier har förändrats vid flera tillfällen genom historien. I dag möts man av ett ljust och luftigt kyrkorum, där utsmyckningar och inventarier från olika tidsepoker smälter fint samman. Det medeltida krucifixet, barockens pampiga predikstol, Henrik Sörensens välkomnande altartavla, Lisa Bauers graverade Mariafönster och alla andra konstverk visar ett kyrkorum som levt genom historien och fortfarande är fyllt av liv.

Här kan du läsa mer om Linköpings domkyrka - en intressant rapport som gjordes när Domkyrkan inventerades, och här kan du läsa mer om hela Linköpings historia (inklusive stadens stolthet Domkyrkan såklart!) Linköpings historia: www.linkopingshistoria.se 

Gör gärna ett besök i Linköpings Slotts- & Domkyrkomuseum också - i slottet bredvid Domkyrkan. För öppettider se: www.lsdm.se 

Biskopslängd Linköpings stift

Namnen i tidsföljd och mellan vilka år de var biskop.

Helgon- och minnesdagar i Domkyrkan

Om helgon- eller minnesdagen sammanfaller med en tisdag, onsdag eller torsdag så uppmärksmmas följande personer och händelser i veckomässan. Liturgisk färg anges.

Heliga Birgitta

Den heliga Birgitta och Linköpings domkyrka