Vuxna

Här hittar du olika mötesplatser i församlingen. Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.

Skäggetorpsträffen

Mån 14.00 i Birgittagården
En träff med program, andakt och fika (20 kr) 

Tar nu sommarledigt!

Linda Waldemar 013-30 98 84
linda.waldemar@svenskakyrkan.se

Sofia Gårdestig 013-30 39 89
sofia.gardestig@svenskakyrkan.se

Gröna sköna Skäggetorp

Mån 10.00-11.00
Tillsammans plockar vi skräp under en timma i närområdet. Vi avslutar med kaffe. 

Katja Wiebe 013-30 39 88
katja.wiebe@svenskakyrkan.se

Open Church

Höstens datum:
3 oktober och 21 november

Skapande, sång, mat, bibelberättelse, samtal med mera för alla åldrar.
Kostnad 30 kronor (barn gratis)

Annika Möller 013-30 39 87
annika.moller@svenskakyrkan.se

Bokcafé 
är stängt 20 maj - 30 september

En öppen mötesplats med lättläst litteratur, tidningar för små och stora.
Internet och datorer, fika

Katja Wiebe 013-30 39 88
katja.wiebe@svenskakyrkan.se

Torsdagscafé i bokcafé

Tors 13.00-15.00
Fika 20 kr

Dag Salomonson 013-30 39 82
dag.salomonson@svenskakyrkan.se

Köksvärdsgrupp

För dig som vill vara med och laga soppa, fixa med kyrkkaffe m.m.
Kontakta:
Emma Lundberg 013-30 39 85
emma.lundberg2@svenskakyrkan.se

Sofia Gårdestig 013-30 39 89
sofia.gardestig@svenskakyrkan.se

Gudstjänstgrupp

För dig som vill vara med och göra något praktiskt i söndagens gudstjänst som att läsa text, bära ljus, dela ut nattvard, göra kyrkkaffe. Varje gudstjänstgrupp tjänstgör ungefär var tredje söndag. Är du intresserad?

Kontakta:
Liza Hagberg Lerner 013-30 39 81
liza.hagberg-lerner@svenskakyrkan.se

Dag Salomonson 013-30 39 82
dag.salomonson@svenskakyrkan.se