Foto: Royne Mercurio

Grupperna

Gosskören övar i Domkyrkans församlingshem på Läroverksgatan 9

Aspirantkören

Killar vanligtvis i årskurs 2 och 3
Onsdagar 17.15-18.15

Diskantkören

Killar som är färdiga med aspirantgruppen (sopraner och altar)
Måndagar 16.00 - 18.00 
Onsdagar 15.55 - 17.05 

Konsertkören

Diskantkören + Coro Netto
Måndagar 17.00 - 18.00

Coro Netto

Manskören (tenorer och basar)
Måndagar 17.00 - 19.15